Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Med andra ord

Läsarbrev: "Men kosmopolit är också ett kodord för jude."

Björn Lundquist:
Kolumnisten Carl Rudbeck använder ”Kosmopolitiska eliter” (19/3) när han resonerar kring det folkliga missnöjet mot etablissemanget som sprider sig i Europa. Kosmopolit är ett ord som bör användas med försiktighet för det har flera bottnar. Den vanligaste betydelsen är positiv: en kosmopolit är en världsmedborgare som känner sig hemma i alla kulturer och religioner och möter alla människor med respekt och öppenhet. Men kosmopolit är också ett kodord för jude som har använts av kommunistiska diktaturer i Östeuropa och i modern tid av kretsar som sprider antisemitiska konspirationsteorier.
När den polska kommunistregimen 1968 valde att avvärja ett folkligt missnöje genom att angripa och utvisa de få polska judar som överlevt Förintelsen, då använde man just ordet kosmopoliter. Judarna anklagades för att delta i en internationell konspiration och de påstådda nyckelpersonerna beskrevs som kosmopoliter. När Josef Stalin släppte lös sin antisemitiska kampanj mot ”rotlösa kosmopoliter” 1948-53 var det främst judiska intellektuella och läkare som angreps för sin brist på patriotism. I Slánskýprocessen i Tjeckoslovakien 1952 åtalades och arkebuserades de flesta medlemmarna i kommunistpartiets centralkommitté. Anklagelserna var klassiskt antisemitiska: De var rotlösa kosmopoliter och medlemmar i en världsomspännande konspiration. Tolv avrättades, elva var judar.
Även ledande företrädare för Sverigedemokraterna har använt det laddade ordet kosmopolit när man ställt "värdekonservativa patrioter” mot ”kosmopolitiska kulturradikaler” (Mattias Karlsson 2014).
När man läser Carl Rudbecks text är det svårt att se att han använder ordet kosmopolit i dess positiva bemärkelse. Rudbeck skriver att kosmopolitiska eliter under rådande system kan "flytta runt både sig själva och sina tillgångar bäst de vill". Detta låter misstänkt likt de konspiratoriska resonemang som florerar i antisemitiska kretsar.
Carl Rudbeck:
Björn Lundquist har rätt i att ordet "kosmopolit" har använts av mörka och onda krafter, men det betyder inte att de har ensamrätt till ordet. När jag använde det hade jag i åtanke den engelske journalisten David Goodharts omdiskuterade distinktion mellan anywheres - de som kan göra sig hemmastadda överallt - och somewheres - de som känner att de hör hemma på en bestämd plats. Det är väl inte särskilt kontroversiellt att påpeka att det idag råder starka intressemotsättningar mellan anywheres och somewheres.
Crister Olsson:
Mats Skogkär skriver i en ledare (28/3) angående mordförsöket på den fd spionen Skripal i Storbritannien att ”så här långt leder alla spår till Kreml”. Men några spår som leder till Ryssland och ryska regeringen finns inte. Den brittiska regeringen säger att det är en typ av gift som utvecklats i Ryssland. Porton Down, som analyserat prover i Storbritannien, har bara sagt att prover av giftet pekar på novitjok eller en nära besläktad substans. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPWC, har haft fri insyn i det ryska kemiska vapenprogrammet och övervakade destruktionen av de sista kemiska vapnen i Ryssland förra året. Allt enligt den fd brittiske diplomaten Craig Murray. Murray skriver också att iranska vetenskapsmän kunde framställa novitjok i samarbete med OPWC. Han drar således slutsatsen att det skulle vara möjligt för andra länder att tillverka giftet.
Skogkär fortsätter med att även om det finns bevisning mot Ryssland kanske den inte kan offentliggöras. Skulle det inte finnas några bevis kan man ändå förklara Ryssland skyldigt eftersom det förekommit andra mystiska dödsfall och att de förmodligen godkänts av president Putin. Han avslutar med att betona Rysslands upprustning och försök till manipulering av val och destabilisering av demokratin i andra länder. Några entydiga bevis för att Ryssland skulle ha blandat sig i valen i USA, Tyskland, Frankrike och den brittiska brexitomröstningen finns inte.
Gå till toppen