Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Svalöv

Min mening: Skatt på politikers arvoden

Ingen ska sko sig på att arbeta i demokratins tjänst, menar Vänsterpartiet i Svalöv.

Vi lever som vi lär!
På Vänsterpartiets årsmöte bifölls en motion om införande av partiskatt även på lokal nivå. Detta tror vi är viktigt för att återskapa förtroendet för såväl politiker som för demokratin. Ingen ska sko sig på att arbeta i demokratins tjänst. Viljan att förändra måste vara större än tillskansa sig höga arvoden. Lusten till politiken och att vara delaktig är och ska vara större än lusten till höga arvoden.
Därför hade vi också ett helt annat förslag när det gäller arvoden i demokratiberedningen i Svalöv. Vi som förtroendevalda måste ha foten förankrad i marken, för att förstå och fatta beslut som gynnar våra egna anställda i verksamheten, våra egna medborgare i kommunen. Tappar vi det fotfästet så sprider sig också en misstro om en politisk elit, och så vill inte vi ha det.
Därför anser vi att det är rimligt att en heltidsarvoderad politiker har en inkomst mellan en kommunanställd och tjänstemannaledningen. I kommun efter kommun är det inte så, det läggs sparbeting på verksamheterna medan de politiska arvodena skjuter i höjden.
Våra parlamentariker kommer framöver att betala 10 % av sina beskattade arvoden till partiet lokalt. Samma system finns för våra regionpolitiker. För våra riksdagskandidater så är summan 10 000 per månad, de får ut knappt 28 000 kr. Detta är viktigt för oss, för att viljan att förändra samhället i grunden är viktigare än att fylla den egna plånboken. Vi tror på solidaritet.
Vår partiskatt kommer att användas i kommande valrörelser, för att kunna nå ut till fler. Bjuda på fika och snacka kollektivtrafik. Bjuda in föreläsare och ha öppna möten, trycka flygblad och berätta om vår politik.
Vi tror på ett jämlikt samhälle, och det håller forskningen med om. Vi tror på från var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Vi tror på att leda men inte på att bli styrda.
Vad tror du på?
Agneta Lenander, kommunfullmäktigeledamot för Vänsterpartiet Svalöv
David Lenander, ordförande Vänsterpartiet Svalöv
Patrik Sjöstrand, Vänsterpartiet Svalöv
Ann-Caroline, Hansson Vänsterpartiet Svalöv
Gå till toppen