Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Ungefär 60 procent av Ungerns befolkning ville byta ut regeringen. Ändå sitter den kvar. Vad kan det bero på?”

Ungerska vetenskapsakademin anser att det ungerska samhället håller på att rämna. Nästan 40 procent av befolkningen klarar sig inte utan stöd och partipolitiken ignorerar dem. Det skriver Annika Eliasson som har följt Ungerns utveckling sedan början av 1990-talet och är doktor i sociologi.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán och hans parti Fidesz kör vidare efter söndagens parlamentsvalval.Bild: Darko Vojinovic
Den ungerska vetenskapsakademin presenterade i fjol en omfattande undersökning utifrån ett statistiskt urval av landets befolkning, som gjorts för att ta reda på hur det ungerska samhället ser ut idag. Undersökningen visade att ungefär 60 procent av befolkningen ville byta ut regeringen. Ändå sitter den kvar efter söndagens val. Vad kan det bero på?
Valsystemet är en del av förklaringen. Sedan flerpartisystem infördes i Ungern efter järnridåns fall har varje väljare två röster. Den ena rösten gäller i ett partival, där man kan välja mellan de partier som ställer upp och där mandaten fördelas efter samma principer som i ett svenskt riksdagsval. Den andra rösten gäller i ett personval, där man kan rösta på en person som blir ens personliga parlamentsledamot, ungefär på samma sätt som i Storbritannien.
Närdet populistiska partiet Fidesz kom till makten 2010 utsågs hälften av parlamentet genom partival och resten av ledamöterna genom personval. Fidesz förändrade reglerna så att proportionerna blev att 106 av parlamentets 199 ledamöter utses genom personval och resten genom partival.
Det parti som ska vinna ett val i Ungern måste alltså vinna många av personvalen och därmed ha kandidater som kan ställa upp i så många valkretsar som möjligt. En kandidat kan bara ställa upp i den valkrets där hen bor.
Förutom regeringspartiet Fidesz hade i år bara Jobbik kandidater till alla valkretsar. Av de 106 personliga mandaten gick 91 till Fidesz. Resten fördelas mellan Jobbik och de andra oppositionspartierna.
Redan innan rösterna från partivalet räknats hade Fidesz alltså nästan lika många mandat som dem som fördelas genom partivalet. Dessutom får varje parti, vars kandidater vinner ett personval, en bonus genom att det i partivalet får tillgodoräkna sig de röster deras kandidater fått i personvalen men som inte behövts för att vinna detta val – ett system som gynnar partier som vinner många av personvalen, nu framför allt Fidesz.
Var hittar Fidesz sina väljare? Främst utanför Budapest, där merparten – 88 av 106 – av personvalen äger rum. I år vann Fidesz 85 av personvalen utanför Budapest. Starkast är partiet i de över 300 småstäder och nästan 3 000 andra mindre samhällen, där två tredjedelar av Ungerns befolkning bor.
Ungerska vetenskapsakademins undersökning visar att det utanför de större städerna finns en medelklass som varken är rik eller intellektuell, men har pengar och utbildning så att den kan leva ett gott liv där den bor. Så länge denna medelklass kan leva sitt goda liv röstar den gärna påden lokala Fidesz-kandidaten.
Som regeringsparti har Fidesz skapat ett stabilt system som många i medelklassen utanför storstäderna uppskattar. Men det är inte dess enda framgång. Enligt Eurostat har Ungerns BNP ökat med 25 procent och statsskulden har minskat både som andel av BNP och i absoluta tal. Idag har Ungern den lägsta statsskuld som landet haft sedan järnridåns fall.
Många människor i Ungern har fått bättre ekonomi.Det gäller inte minst dem som har goda kontakter med Fidesz och som kan tjäna pengar på bland annat offentliga upphandlingar.
Men inte alla har fått det bättre. Vetenskapsakademins undersökning visar att nästan 40 procent i det ungerska samhället är fattiga och inte själva klarar sin försörjning. Ideella organisationer hjälper dem att överleva och de kan få stöd av staten genom att delta i offentliga arbeten, men det räcker inte för att ta dem och deras barn ur fattigdomen. Trots det vänder sig inte oppositionspartierna till de fattiga. Det bidrar i sin tur säkert till att de inte använder sin rösträtt.
Ungerska vetenskapsakademin anser att det ungerska samhället håller på att rämna. Nästan 40 procent av befolkningen klarar sig inte utan stöd och partipolitiken ignorerar dem.
Det saknas ett oppositionsparti som tar Ungerns fattiga på allvar, som har en politik som kan lyfta dem ur fattigdomen och som kan nå ut brett med hederliga kandidater över hela Ungern – inte bara i de större städerna. Så länge ett sådant parti saknas kan Fidesz behålla makten.

Annika Eliasson

Annika Eliasson är filosofie doktor i sociologi och har skrivit en doktorsavhandling om Ungerns övergång från enpartisystem till flerpartisystem.
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen