Helsingborg

Tidigare fall där handskakning blev juridik

Nu kommer domen i fallet med lärarvikarien i Helsingborg som vägrade ta sina manliga kolleger i hand Här är några tidigare fall där utebliven handskakning förvandlats till juridik.

Arkivbild.Bild: Adam Wrafter/SvD/TT
• 2006. En arbetssökande man vill inte skaka hand med en kvinnlig vd, utan hälsar genom att lägga handen på bröstet. Mannen fick ingen praktik och förlorade också sin plats på ett arbetsmarknadspolitiskt program. DO stämde arbetsförmedlingen och 2010 slog tingsrätten fast att mannen diskriminerats på grund av religion. Han fick 60000 kronor i skadestånd.
• 2013. En kvinna ville inte skaka hand med en manlig läkare. Han vägrade då att undersöka henne. Diskriminering ansåg DO och fick rätt i tingsrätten. Läkaren överklagade och vann i hovrätten, som ansåg att det inte gick att bevisa att den uteblivna undersökningen hade med kvinnans religion att göra. HD valde att inte ta upp fallet.
• 2016. En handledare ansåg att rekryteringen till ett jobb på ett boende för flyktingbarn avslutades på grund av att han uppgett att han inte vill skaka hand med kvinnor. Han hade också uppgett att han inte kunde följa med på aktiviteter som till exempel att gå och bada. DO gick inte vidare med ärendet.
• 2017. En inhoppare på ett HVB-hem vägrade ta kvinnor i hand och fick inte fortsätta som vikarie. Helsingborgs stad friades från anklagelsen om diskriminering. Tingsrätten ansåg det inte bevisat att mannen behandlats annorlunda och pekade också på att han var behovsanställd och därmed inte hade rätt till fortsatt arbete i någon viss omfattning.
Källa: Tidningen Arbetet
Läs alla artiklar om: Handskakningsfallet i Helsingborg
Gå till toppen