Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Huvudledare

Ledare: Gör upp snabbt om snabba tåg. Väntan lönar sig inte.

Jakob Forssmed (KD) höjer ambitionsnivån för tågtrafiken.Bild: Jonas Ekströmer/TT
Försenade tåg hör till vardagen. Medan klimathotet inte krymper, tvärtom. Därför är det svårt att förstå varför förhandlingarna om höghastighetsbanor tycks ha stått stilla så länge. Snabbare tågtrafik mellan landets tre största städer hade inte bara gett ett starkt alternativ till inrikesflyget. Det hade också lindrat de nuvarande stambanornas kapacitetsproblem och öppnat för fler spårbundna godstransporter.
Att en sådan satsning behövs är flera partier eniga om. Striden står framför allt kring hur projektet ska finansieras. Inom statens vanliga ekonomiska ramar eller genom lån? Frågan har delat regeringen i ett rött och ett grönt läger. Men enligt uppgifter till Svenska Dagbladet närmar sig Socialdemokraterna och Miljöpartiet nu en uppgörelse. Enligt källor handlar det om en kompromiss med någon form av alternativ finansiering.
I bästa fall är de gröna, för en gångs skull, på väg att få som de vill i regeringssamarbetet. MP har förtjänstfullt drivit linjen att projektet måste bli färdigt så snabbt som möjligt eftersom de samhällsekonomiska vinsterna kommer först när höghastighetsbanorna står klara.
Genom att – helt eller delvis – låna de uppemot 230 miljarder kronor som kostnaden beräknas till skulle de snabba tågen kunna susa fram i 320 kilometer i timmen redan år 2035.
Socialdemokraterna har å sin sida talat om att bygga i etapper, med hänsyn till budgetutrymmet och kanske för en maxhastighet på 250 kilometer i timmen. Med den byggtakten står de nya spåren kanske inte klara förrän om åttio år. Och under tiden gör de kortare etapperna inte full nytta.
Enligt SvD lutar det lyckligtvis åt den högre utbyggnadstakten. Rimligen blir det också den högre maxhastigheten. Långsammare tåg blir i längden mindre gynnsamt för samhällsekonomin och lär få svårt att konkurrera med flyget.
Vad järnvägsnätet behöver är snabbast möjliga bygge för snabbast möjliga tåg. Fast det är förstås ingenting som regeringen kan besluta om på egen hand. En satsning som sträcker sig över flera mandatperioder behöver bred förankring i riksdagen för att beslutet inte ska riskera att rivas upp.
Splittringen har varit påtaglig även i det borgerliga lägret. Men förutsättningarna för en blocköverskridande uppgörelse stärktes åtminstone något när KD på torsdagen tog till orda i frågan.
"Vår bedömning är att det behöver byggas nya stambanor för höghastighetståg för riktigt höga hastigheter och göra det så snart som möjligt", sade Kristdemokraternas ekonomiskpolitiske talesperson Jakob Forssmed till Sveriges Radio.
Även Centerpartiet anser att satsningen behövs, men Moderaterna och Liberalerna är alltjämt emot den. Förhoppningsvis kan de förmås att ändra sig – bredast möjliga förankring i kammaren behövs.
Efter skuldkrisen på 1990-talet kan steget till nya statliga lån naturligtvis kännas långt. Men det är inte god samhällsekonomi att avstå från investeringar som ger utsikter till god avkastning i framtiden. Med dagens låga statsskuld vore det tämligen odramatiskt för Sverige att låna en del av de pengar som krävs.
Dessutom rimligt, påpekar Forssmed i Göteborgs-Posten (12/4).
"Då det är flera generationer som kommer dra nytta av investeringen bör även kommande generationer bära kostnaden för projektet."
Miljöpartiet hoppas att det går att nå en blocköverskridande uppgörelse i frågan redan före valet. Det vore välgörande. Beslutet om att satsa på höghastighetsbanor har redan dröjt alldeles för länge.
Det vore en snygg markering av förmåga att ta ansvar för landet om partierna kunde göra upp brett i riksdagen även inför en brinnande valkamp. Och många väljare är bevisligen hjärtligt trötta på att vänta på tåget.
Gå till toppen