Landskrona

Min mening: Därför görs inget åt tankhindren

”Det sliter och kan förstöra betongen”, skriver gatu- och parkchefen om förslaget att rengöra dem.

Svar på insändaren om smutsiga tankhinder.
Tack för att du engagerar dig i Landskronas offentliga miljö. Tankhindren är en del av försvarslinjen Per-Albin-linjen som förutom tankhinder utgörs av olika värn och befästningar. Gatu- och parkavdelningens mål med anläggningarna är att skydda dem och säkra deras livslängd över tid, eftersom de utgör en del av vårt offentliga rum och har ett historiskt värde. Skötseln av anläggningar syftar främst till att bevara livslängden och att vid behov genomföra klotterborttagning.
Gatu- och parkavdelningen utför däremot inte tvättning av hindren för att återställa deras ursprungliga utseende eller för att höja det estetiska värdet genom att avlägsna smuts eller påväxter. Den typen av rengöring skulle i så fall ske med högtrycksspolning för att vara någorlunda effektiv, men det arbetssättet vill vi undvika eftersom det sliter och kan förstöra betongen i för stor utsträckning. Kort sagt är det en avvägning mellan potentiellt höjt estetisk värde och bibehålla betongens livslängd.
Niklas Geidenstam, avdelningschef gatu- och parkavdelningen Landskrona stad.
Läs mer:Min mening: Smutsiga tankshinder
Gå till toppen