Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Landskrona

Kommunen har inte lyckats hjälpa elev med hög frånvaro

Landskrona kommuns arbete för att få en elev med hög frånvaro tillbaka till skolan är inte tillräckligt. Nu ger Skolinspektionen kommunen till juni att redogöra för hur man ska hjälpa eleven – det är andra gången inspektionen ber om svar.

Klassrummet är fotograferat vid ett annat tillfälle och har inte med innehållet i artikeln att göra. Arkivbild.Bild: Lars Pehrson / SvD / TT
I svensk grundskola är det skolplikt och ytterst är det kommunen där en elev går som ska se till att detta efterlevs.
Landskrona kommun har misslyckats med ansvaret menar Skolinspektionen.
En elev i kommunen har sedan 2016 haft olika typer av problem kopplade till sin skolgång. Dessa har framförallt tagit sig uttryck i hög frånvaro på grund av att eleven mått dåligt.
Kontakter mellan Landskrona kommun och Skolinspektionen har pågått sedan dess.
I november förra året ombeds kommunen att redogöra för hur den tänker sig hjälpa eleven att få den utbildning denne har rätt till enligt lag.
Staden svarar Skolinspektionen. Eleven har bytt till en annan skola inom kommunen och ärendet avslutas.
Landskrona kommun redogör för elevens frånvaro. Hösten 2017 uppgår den till 39 procent och i mars 2018 till 30 procent.
Kommunen skriver även att ”det mesta av frånvaron har varit giltig och viss frånvaro har varit ogiltig”.
Vid giltig frånvaro anger man att skolan gett eleven bland annat hemuppgifter, praktik och undervisning vid annan tidpunkt än ordinarie skola. Eleven har även åtgärdsprogram, får samtal vid behov och har ett eget rum för arbete.
Men Skolinspektionen konstaterar nu att detta inte varit tillräckligt och menar att elevens frånvaro under vårterminen 2018 har varit fortsatt hög.
Myndigheten pekar på två brister. Man saknar en utredning som redogör för vilka de bakomliggande orsakerna till elevens frånvaro är. Skolinspektionen framhåller att utan en sådan utredning är det inte möjligt att sätta in rätt typ av åtgärder.
Inspektionen menar vidare att Landskrona kommun och skolans arbete med att få eleven tillbaka till skolan inte har varit tillräckligt, detta med bakgrund av att elevens frånvaro är fortsatt hög även under vårterminen 2018.
Nu har Landskrona kommun till den 8 juni att tillgodose elevens rätt till utbildning och redovisa hur man tänker göra detta till Skolinspektionen senast nämnda datum.
Gå till toppen