Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Minnesord om Charlotte Håkansson

Vår kära vän, kollega och samarbetspartner Charlotte Håkansson, Lund, har lämnat oss efter en tids sjukdom i en ålder av 62 år.

1996 rekryterades Charlotte till Ferring i Limhamn som bibliotekarie med särskilt ansvar för medicinsk omvärldsbevakning. Hennes kombinerade utbildning som sjuksköterska och bibliotekarie var en oerhörd tillgång till det forskningstunga företaget. 1999 när verksamheten skulle flyttas till Köpenhamn blev Charlotte en av de Ferringar som då dagligen pendlade över sundet. Först med flygbåten och därefter med tåg så snart bron byggts.
Att ge forskare och medicinska avdelningen bästa stöd var Charlottes fokus och hon drev på att biblioteket skulle involveras tidigt i forskningsprocesserna för att både ge tillgång till information och också ge strategisk publiceringsvägledning.
2004 lämnade Charlotte Ferring och började på Nycomed och senare Takeda i Roskilde som Business Intelligence Manager. Där fick Charlotte användning för sin ovanliga förmåga att på ett vänligt men bestämt sätt genomföra förändringsarbete, när hon introducerade nya sätt att arbeta systematiskt med omvärldsbevakning och analys.
Efter flera års pendling ville Charlotte söka sig tillbaka till den svenska arbetsmarknaden och startade upp sitt eget omvärldsbevakningsföretag, Novolentia.
Charlotte såg tidigt att bibliotekariens kompetens kan spela en viktig roll i moderorganisationens arbete med omvärldsbevakning och analys och utvecklade kurser i metodik inom området.
Som lärare och utvecklare av en kurs i Business Intelligence på Danmarks Biblioteksskole (nuvarande Institut for Informationsstudier) fick hon användning för denna sin kunskap, men också för sin kreativitet och pedagogiska förmåga. Hennes samlade erfarenheter utmynnade i boken ”Business Intelligence for Information Professionals” som utkom 2015.
2011 började Charlotte arbeta på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och snart drev hon utvecklingen av forskarstödet och blev en mycket uppskattad team-ledare för detta. Bland annat arbetade Charlotte med ett projekt i Uganda och hon drev också på SLU-bibliotekets utveckling av forskarstödet vid alla fyra huvudorterna Alnarp, Skara, Uppsala och Umeå. Ett värdefullt resultat av hennes oförtrutna arbete blev ett väsentligt ökat samarbete mellan forskare och bibliotek.
Charlotte var också en aktiv, engagerad och uppskattad medlem av Svensk Förening för Informationsspecialister (SFIS). Under en period var hon ordförande i SFIS SYD och senare var hon med att utveckla och vara ansvarig för ett omvärldsnätverk inom SFIS.
Men Charlotte var inte bara en kompetent och mångsidig yrkeskvinna, hon var också en genuint äkta vän. Charlotte var omtänksam, ställde alltid upp för sin omgivning i både mot- och medgång och var ett fantastiskt bollplank när man som bäst behövde det.
Hon var mysig och rolig med ett stort varmt hjärta. Man trivdes i hennes sällskap, tillsammans med henne kunde man vara sig själv. Vi minns henne med glädje och tacksamhet, men med en ofattbar saknad.
Catharina Isberg
bibliotekschef i Helsingborg, f d biträdande överbibliotekarie SLU, f d bibliotekschef Ferring
Margareta Nelke
f d Informationskonsult, f d ordförande i Svensk Förening för Informationsspecialister
Gå till toppen