Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Landskrona

Min mening: HR-chefen svarar om skolchefens avtal

”Vi strävar efter att vara en attraktiv och jämlik arbetsgivare”.

Svar på insändarartikeln med rubriken ”Horribelt avtal för skolchefen”
I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA; bemötande, resultat och ansvar. Vi strävar efter att vara en attraktiv och jämlik arbetsgivare, och att alla ska behandlas på ett likvärdigt sätt.
Av princip kommenterar vi inte enskilda personalärenden, däremot kan jag förklara vårt arbetssätt i samband med avslut.
Landskrona stad följer samma lagar och avtal som alla andra offentliga arbetsgivare. Lagarna som reglerar anställningar är de samma oavsett vilken typ av anställd som avslutar sin tjänst. Dessutom har vi en arbetsrätt att förhålla oss till, en arbetsrätt som behandlar alla anställda lika.
Alla inom Landskrona stad har samma avtal, oavsett om de är tjänstemän eller inte. Grunderna för anställningarna regleras dessutom i LAS, lagen om anställningsskydd. I LAS regleras även de olika sätten varpå en person kan bli uppsagd eller avskedad.
Utöver lagar och kollektivavtal kan det även finna individuella avtal som reglerar uppsägningstid och eventuella kompensationer vid uppsägning.
Det är förståeligt att en stor summa pengar kan leda till spekulationer om särbehandling, men även en kommun måste lägga delar av sin budget på arbetsmiljöfrågor, personalvård och ibland avslut av tjänster.
Vårt mål är att alla i kommunen ska känna att de får en likvärdig behandling, oavsett var man arbetar i den kommunala organisationen.
Karolina Håkansson, HR-chef, Landskrona stad
Läs mer: Min mening: Horribelt avtal för skolchefen
Gå till toppen