Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Ensamkommande unga

Ledare: Förtydliga politiken. Lång väntan är inget asylskäl.

Annie Lööf.Bild: AKVELINA SMED/TT
Dubbla budskap gjorde Annie Lööfs pressträff (24/4) om ensamkommande unga till ett märkligt spektakel. Dels kallade hon regeringens förslag för "riktigt dåligt genomarbetat", dels gav hon detsamma sitt uttalade stöd. Politiskt finns därmed tillräcklig uppbackning för att förslaget ska kunna röstas igenom i riksdagen. Men det logiska och juridiska underlaget förblir ändå lika svagt.
Nog för att de rödgröna har lagt fram många vaga och svårtolkade lagförslag under mandatperioden. I det här fallet var Lagrådets kritik ändå något utöver det vanliga:
"Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas."
Även för en lekman blir det problematiska uppenbart när regeringen försöker kompensera för långa handläggningstider. I kölvattnet av flyktingströmmen hösten 2015 blev arbetsbelastningen mer än vad Migrationsverket mäktade med. Ensamkommande unga hann i många fall bli myndiga innan de fick sina asylansökningar prövade. Och eftersom högre krav ställs på skyddsskäl för vuxna ledde det ibland till att de nekades uppehållstillstånd.
Visst är det beklagansvärt att handläggningen av deras fall har dragit ut på tiden. Men det gör det inte försvarligt att ge tusentals vuxna retroaktiv status som barn, vilket regeringen i praktiken gör med det besynnerliga lagförslaget.
Det heter att utländska medborgare som har fått, eller annars skulle få, ett beslut om utvisning ska kunna beviljas uppehållstillstånd för att gå i gymnasieskola. Detta under förutsättning att de har ansökt om uppehållstillstånd före den 24 november 2015 och har påbörjat, eller har för avsikt att påbörja, studier på gymnasienivå. De som uppfyller kriterierna ska kunna ansöka om uppehållstillstånd på nytt vid ett begränsat tillfälle.
En illa förklädd amnesti till en särskild grupp utan skyddsskäl går inte ihop med rättssäkerheten. Asylrätten bygger på att alla får sina fall individuellt prövade enligt samma regler. Den som får avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska lämna landet även om ärendet har dragit ut på tiden. Offer för långsam byråkrati kan inte prioriteras framför offer för förföljelse.
I stort är det hedervärt att Centerpartiet håller fast vid sin liberala hållning till invandring, men just i det här fallet riskerar Lööf och hennes partikollegor att göra öppenheten en björntjänst. Utan rak och trovärdig hantering av migrationsfrågorna blir det svårt att försvara en generös svensk flyktingmottagning i framtiden.
Opinionen har förändrats på senare år. Enligt den nya SOM-undersökningen anser mer än hälften av väljarna att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar. Samtidigt ser de integration och invandring som det viktigaste samhällsproblemet, vilket ger de folkvalda en tydlig signal. Den bristande integrationen måste tas på allvar med ökat fokus på språkstudier och fler enkla jobb. Därtill behövs betydligt mer av logik och konsekvens i migrationspolitiken.
Vad ska väljarna tro när statsminister Stefan Löfven (S) utmålar några tusen arbetskraftsinvandrare som ett hot mot ordningen på svensk arbetsmarknad samtidigt som han ger cirka 9 000 ensamkommande – vuxna utan skyddsskäl – rätt att stanna i landet?
Som moderatledaren Ulf Kristersson påpekar går det inte att "hoppa fram och tillbaka och skapa ständiga osäkra beslut". På sikt vill han se en bred migrationspolitisk uppgörelse som omfattar såväl Moderaterna som Socialdemokraterna.
En sådan skulle behövas. Tydliga och hållbara principer måste avgöra asylsökandes skyddsbehov. Förslaget som Annie Lööf ställde sig bakom på tisdagen fungerar på sin höjd som ett skolexempel på hur det inte ska gå till.
Gå till toppen