Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Bidragssystemet är idag utformat som en kvinnofälla.”

En nyanländ kvinna som har barn och bor med en man som har ett jobb får mer pengar om hon låter bli att jobba än om hon jobbar. Det skriver fyra ledande skånska moderatpolitiker.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

De fyra ledande skånska moderatpolitikerna Carina Zachau, Carina Wutzler, Linda Allansson Wester och Anna Jähnke anser att möjligheten att stapla olika typer av bidrag och tillägg på varandra måste begränsas.

Annons

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, släppte nyligen en rapport som visar att de svenska bidragssystemen låser in människor i en ekonomisk situation där det lönar sig mer att få bidrag än att börja jobba.

ESO:s rapport pekar på att den etableringsersättning nyanlända får under sina första år i Sverige gör att i en familj med barn där ena föräldern har ett jobb lönar det sig inte för den andra föräldern att jobba. Det innebär till exempel att en nyanländ kvinna som har barn och bor med en man som har ett jobb får mer pengar om hon låter bli att jobba än om hon jobbar.

Bidragssystemet är idag utformat som en kvinnofälla. När kvinnor hålls fast utanför arbetsmarknaden hindrar det dem från att knyta kontakter i Sverige, lära sig svenska och bli en del av samhället. I förlängningen innebär det också att kvinnornas möjlighet att få en pension som går att leva på i princip är obefintlig. Försörjningsstöd räknas inte som en pensionsgrundande inkomst. Många kvinnor får alltså kanske aldrig möjlighet att bli ekonomiskt självständiga och därmed att stå på egna ben.

Annons

Annons

Enligt World Economic Forum är Sverige ett av världens mest jämställda länder. Men det är viktigt att komma ihåg att mycket av det som förefaller självklart idag inte har varit så självklart i det svenska samhället särskilt länge.

Det är knappt 100 år sedan kvinnor fick börja rösta i val i Sverige. Fram till 1939 var det lagligt att avskeda kvinnor på grund av giftermål. De så kallade ”kvinnolönerna”, som var 30 procent lägre än männens och inskrivna i kollektivavtalen, försvann 1960. Dagens föräldraförsäkring var ända fram till 1974 ”moderskapspenning”, eftersom mamman förväntades ta hand om barnet.

Fortfarande tas knappt 30 procent av föräldraförsäkringen ut av pappor. Även när det gäller att vara hemma när barnet är sjukt tar mammor större ansvar. Lite drygt 60 procent av den tillfälliga föräldrapenningen tas ut av kvinnor, och den fördelningen har sett ungefär likadan ut i över 40 år.

Jämställdhetsarbetet i Sverige är långt ifrån klart. Att backa tillbaka till en tid där kvinnor tar hand om hemmet och barnen istället för att jobba är fel väg att gå. Sverige har inte råd att bevara system som låser ute delar av befolkningen från arbetsmarknaden.

Möjligheten för nyanlända att ta ut föräldraförsäkring retroaktivt när de kommer till Sverige med äldre barn måste också bort. Det enda den leder till är att kvinnor hamnar längre ifrån arbetsmarknaden, eftersom det oftast är de som stannar hemma med barnen.

Annons

Även möjligheten att stapla olika typer av bidrag och tillägg på varandra måste begränsas. Den totala bidragsinkomsten ska aldrig bli så hög att det inte lönar sig att börja arbeta. För oss är det självklart att alla människor som kan arbeta ska göra det.

Annons

De som försörjer sig på bidrag ska mötas av högt ställda krav på motprestation i syfte att bli anställningsbar och få ett jobb.

Vi vill sänka skatten på arbete, främst för dem som har låga inkomster. När den del av lönen människor får behålla efter skatt blir högre innebär det dels att chansen att det lönar sig för dem att arbeta istället för att leva på bidrag ökar, dels att de får en större frihet att bestämma över sina pengar.

I strävan efter att skapa system som stöttar och hjälper har Sverige byggt upp murar mellan nyanlända kvinnor och deras möjligheter till ett första jobb. Men det bästa sättet att bry sig om människor är att ställa krav. I Sverige ska det alltid löna sig mer att jobba än att gå på bidrag och alla som kan jobba ska göra det. Oavsett var man kommer ifrån eller vilket kön man har.

Anna Jähnke (M)

kommunalråd och ordförande i Helsingborgs arbetsmarknadsnämnd

Carina Wutzler (M)

kommunstyrelsens ordförande i Vellinge

Carina Zachau (M)

kommunstyrelsens ordförande i Örkelljunga

Linda Allansson Wester (M)

kommunstyrelsens ordförande i Svedala

Till toppen av sidan