Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Sverige

Fem råd för att leva tio år längre

Om du är sugen på att maximera din livslängd och leva ytterligare ett tiotal år bör du följa fem enkla livsstilsråd. Det konstaterar amerikanska forskare efter att ha analyserat hur vår livslängd påverkas av de val vi gör.

En hälsosam livsstil, inklusive regelbunden motion, kan förlänga ditt liv med mer än tio år.Bild: Mikael Andersson/ TT
Genom att äta hälsosamt, motionera regelbundet, hålla kroppsvikten, inte dricka för mycket alkohol och inte röka kan du lägga till ett drygt tiotal år på din förväntade livslängd.
Forskare vid Harvard School of Public Health i USA har analyserat 34 års data från 78 865 kvinnor samt 27 års data från 44 354 män. Samtliga hade deltagit i två av varandra oberoende studier, Nurses´Health Study respektive Health Professionals Follow-up Study.
Forskarna analyserade hur fem olika livsstilsfaktorer påverkade dödligheten. Som lågriskindivider definierades personer som inte rökte, var normalviktiga (BMI 18,5–24,9), som motionerade minst 30 minuter per dag, drack måttligt med alkohol (motsvarande som mest ett glas vin om dagen för kvinnor eller två för män) samt personer som åt hälsosamt.
För personer som inte anammade något av dessa råd var den genomsnittliga återstående livslängden vid 50 års ålder 29 år för kvinnor och 25,5 år för män. De som uppfyllde alla "lågriskkriterier", däremot, hade hela 43,1 respektive 37,6 år kvar att leva vid fyllda 50.
Med andra ord kan kvinnor och män som anammar dessa fem enkla råd räkna med att leva 14 respektive 12 år längre, jämfört med personer som inte följer något av dem.
Forskningen, som presenteras i tidskriften Circulation, visar också att det finns ett "dos-respons-förhållande" mellan varje livsstilsfaktor och risken att dö i förtid. För att förlänga sin förväntade livslängd behöver man alltså inte uppfylla alla kriterier, men bäst effekt får man om man tar till sig alla fem.
– Den här studien understryker vikten av hälsosamma vanor för att förlänga livslängden. Trots det är det få som hörsammar detta budskap. Därför måste myndigheternas policys avseende folkhälsofrågor fokusera mer på hälsosam mat och på att skapa miljöer som främjar en hälsosam livsstil, säger en av forskarna bakom studien, Frank Hu, till tidskriften.
Fakta

Allt bättre än inget

Det finns gedigen forskning som visar att motion förebygger kroniska sjukdomar, inklusive cancer, och är bra för välbefinnandet. Många studier har undersökt effekten av 30 minuters motion om dagen, men egentligen finns ingen "magisk" gräns. Allt är bättre än inget. Det viktiga är att nå en regelbundenhet och en viss intensitet i träningen, så att man blir lite andfådd och svettig.

BMI (Body Mass Index) beskriver kroppsvikten i förhållande till kroppslängden. För att beräkna BMI används formeln vikt/längd x längd med enheterna kilogram för vikt och meter för längd.

Gå till toppen