Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Sjukvården är inte en bilfabrik där managementteorier och logik från industrin kan användas.”

För att komma till rätta med den skånska sjukvårdens problem måste satsningar på de anställdas arbetsmiljö ske och för att det ska bli verklighet måste regionskatten höjas. Det skriver de tre vänsterpartisterna Claudia Velásquez, Peter Ahlbom och Ingrid Mattiasson Saarinen.

Akutmottagningen i Helsingborg, där vårdtagare ligger i korridorer i väntan på vård, är en av de många mottagningar i Skåne som är överbelastade, skriver artikelförfattarna.Bild: Sven-Erik Svensson
Vår vision är enkel. Vänsterpartiet vill omfördela samhällets resurser och bygga jämlikhet.
Det har vi tydligt visat i de förslag som Vänsterpartiet förhandlat fram med den röd-gröna regeringen. Som 10 miljarder extra per år till välfärden, avgiftsfria vårdbesök för äldre, gratis medicin för barn, sänkt skatt för dem med låg pension och avgiftsfri mammografi för kvinnor mellan 40 och 74 år.
Nu vill vi fortsätta med att skapa ett mer jämlikt Skåne. Under de senaste åren har vi sett enorma skattesänkningar för de rika samtidigt som sjukvården svälts på resurser. Resultaten är polarisering i samhället i stort och ökad ohälsa.
Varje dag arbetar över 30 000 människor i den skånska sjukvården. De gör sitt yttersta för att vi andra ska känna oss trygga om vi behöver sjukvårdens hjälp. Men resurserna är för små.
Sjukvården i Skåne har över 1 miljard kronor i underskott. Resultatet är förödande. Akutmottagningen i Helsingborg, där vårdtagare ligger i korridorer i väntan på vård, är en av de många mottagningar som är överbelastade. Det råder ständig brist på vårdplatser och personalen går på knäna.
Vänsterpartiet har länge krävt en skattehöjning för att lösa de problem som uppstår när sjukvården är underfinansierad. Alliansen och Sverigedemokraterna har absolut inte velat gå med på någon höjning. För oss är det ett underligt ställningstagande eftersom de är fullt medvetna om den djupa kris sjukvården befinner sig i.
Invånarna i Skåne betalar varje dag priset för att Region Skåne har Sveriges lägsta regionskatt. Det sker genom inställda operationer, för få vårdplatser, personal som sliter ut sig och sjukskrivs, samt långa väntetider till utredning och behandling.
Som det är nu är sjukvården i Skåne organiserad så att de som ska vårda oss andra när vi är sjuka, själva blir sjuka. För att komma till rätta med dagens problem måste satsningar på de anställdas arbetsmiljö ske och för att det ska bli verklighet måste regionskatten höjas.
En sjukvård att lita på måste få kosta. Mer resurser skulle kunna förbättra de anställdas arbetsmiljö avsevärt. Det skulle kunna ge dem fler kollegor och kortare arbetstid liksom medföra fler vårdplatser.
Det som inte betalas i skatt medför höjda avgifter och en sjukvård som inte fungerar.
Att satsa på personalen betyder också att från politiskt håll göra upp med toppstyrning och detaljreglering och istället genom dialog och tillit bygga framtidens sjukvård i Skåne.
Sjukvården är inte en bilfabrik där managementteorier och logik från industrin kan användas.
En förändring är nödvändig. Det är därför Vänsterpartiet driver både kravet på höjd regionskatt och kravet på en annan styrning av sjukvården. Det skulle löna sig i längden. För patienterna, för personalen och för ekonomin.

Claudia Velásquez

Peter Ahlbom

Ingrid Mattiasson Saarinen

Claudia Velásquez är Vänsterpartiets förstanamn på riksdagslistan Skåne läns västra.
Peter Ahlbom är förstanamn på Vänsterpartiets regionfullmäktigelista Skåne nordväst.
Ingrid Mattiasson Saarinen är förstanamn på Vänsterpartiets kommunfullmäktigelista i Helsingborg.
Gå till toppen