Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Oklart kring förorenad mark i Perstorp

Perstorps AB behöver inte genomföra någon markundersökning på det gamla glasbruksområdet. Det fastslog mark- och miljödomstolen i Växjö. Beslutet betyder att Söderåsens miljöförbund måste tänka om.

Det var under våren 2017 som Söderåsens Miljöförbund gav ett föreläggande till Perstorps AB om markundersökningar på fastigheterna Glasbruket 8, Glasbruket 9 och Brukshotellet 3 i Perstorps kommun.
Bakgrunden var att man på området funnit vad som misstänktes vara en deponi av glasavfall från den tillverkning av ättiksflaskor som startade när Skånska Ättiksfabrikens försäljning tog fart under första världskriget. På området tillverkades även belysningsglas.
Läs också Perstorp AB kan tvingas leta efter föroreningar
I en första kartläggning bedömdes att det finns en ganska stor risk för att föroreningar ska kunna läcka ut i grundvattnet. Bland annat hade man hittat förhöjda halter av bly och alifater i jorden och höga halter av olika metaller i grundvattnet.
Föreläggandet om markundersökningar blev sedan överklagat i två instanser. Perstorp AB överklagade till länsstyrelsen i Skåne och fick där rätt. Länsstyrelsen fann att glastillverkningen var en fristående verksamhet, även om den skedde på områden som ägts av Perstorp AB eller snarare föregångaren Skånska Ättiksfabriken.
Då både tillverkningen och deponeringen av avfall upphörde före 30 juni menade länsstyrelsen att Perstorp AB inte kunde göras ansvarigt för efterbehandling enligt miljöbalken.
I oktober 2017 överklagade miljöförbundet i sin tur ärendet till mark och miljödomstolen i Växjö. Domstolen gjorde dock samma bedömning och fällde avgörandet till Perstorps AB:s fördel.
Miljöförbundet har nu valt att inte driva ärendet vidare. Vem som ska axla ansvaret för att genomföra markundersökningen är därför oklart.
– Vi måste backa och fundera på hur vi ska gå vidare. Det finns statligt finansierade objekt om ansvariga för föroreningarna saknas, men det är inget som är aktuellt i nuläget, säger Amanda Sahlin, miljöinspektör på Söderåsens Miljöförbund.
Gå till toppen