”En dag fick vi veta att lekredskapen vid en av lekplatserna i området skulle plockas bort. Gungor och rutschkanor var hårt ansatta av väder och vind och hade därför dömts ut vid en inspektion.