"Det finns inte markutrymme, inte parkeringar, inte avlopp som täcker behoven. Dessutom har vi i ständiga översvämningar, det har blivit kroniskt – massor med vatten i källaren. Alltid. Trottoarerna är helt nerkörda.