Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Skolors dysfunktionella ledarskap beror ofta på att rektorn inte gjort sitt jobb som skolans pedagogiska ledare.”

Det är ett misstag att tro att tidsbestämda rektorstjänster nödvändigtvis skapar större personalomsättning, skriver företrädare för alliansen i Malmö.

Bild: JESSICA GOW / TT
Jörgen Håkansson, ordförande för Sveriges skolledarförbunds lokalavdelning i Malmö, kritiserar Malmöalliansens förslag att göra det möjligt att tidsbegränsa rektorers mandat och att avskeda rektorer som inte levererar tillräckligt bra resultat (Aktuella frågor 30/4).
Jörgen Håkansson menar att det innebär ökad press på en yrkesgrupp som redan befinner sig i en svår position. Men hans analys brister eftersom han inte beaktar våra andra förslag för att stärka rektorer och lärare.
För det första kan vi inte blunda för de negativa effekterna av ett otillräckligt pedagogiskt ledarskap. Skolors dysfunktionella ledarskap beror ofta på att rektorn inte gjort sitt jobb som skolans pedagogiska ledare. Det är en negativ effekt av att rektorer tillsätts av kommunen utan att den följer upp hur deras arbete går.
Det är också ett misstag att tro att tidsbestämda rektorstjänster nödvändigtvis skapar större personalomsättning. Tvärtom skulle tidsbestämda tjänster geskolförvaltningen möjlighet att fortlöpande utvärdera rektorernas arbete. Det är inte rimligt att den rektor som inte uppnår skolans mål ska kunna stanna på sin post. Sådana är inte villkoren i andra yrken. Att föredra att någon ska stanna på sin post bara för att det ger kontinuitet, utan att bry sig om kvaliteten, är en konstig prioritering.
Vårt förslag på tidsbegränsade anställningar kombineras med att vi vill att rektorer åter ska börja ses som skolans självklara ledare.
Idag befinner sig rektorerna i en överreglerad arbetssituation, som Håkansson mycket riktigt påpekar. Kraven på rektorer kommer från alla håll och berör inte nödvändigtvis det allra viktigaste – undervisningen.
Att införa ett tidsbegränsade anställningar innebär självklart inte heller att alla rektorer ska sägas upp efter fem år. Vi tror tvärtom att genom att ge rektorer större frihet i sitt ledarskap går det att få fler rektorer att stanna kvar på sina jobb och bli framgångsrika i sina roller som skolledare.
Skollagen, skolinspektionen och kommunen ställer en rad krav på hur rektorer ska arbeta inom skolan: handlingsplaner, samarbete med andra skolor, och föräldrars inkludering är några exempel. Dessa krav berör inte skolans mål – kunskap och undervisning. Dessa så kallade processmål har urholkat rektorernas möjlighet att utforma sitt eget ledarskap. Rektorer är och ska alltid vara pedagogiska ledare och inte byråkrater.
Vi föreslår en total översyn av grundskolerektorernas uppdrag vid ett maktskifte i Malmö. Allt för att frigöra tid från administrativa sysslor så att det pedagogiska ledarskapet kan stå i centrum.
Effekterna av ett gott ledarskap i skolan syns över hela västvärlden. Färsk forskning visar att de skolor där rektorer utövar ett aktivt ledarskap och rör sig bland eleverna, visar högre kunskapsresultat. Till exempel pekar en Standfordstudie på hur Chicago lyckats höja skolornas kunskapsresultat dramatiskt de senaste åren. Just det exemplariska ledarskapet - både från kommunen och från enskilda rektorer - framstår som huvudförklaringen.
Samtidigt har den svenske skolforskaren Ulf Blossing visat att det tar upp till åtta år att förändra en skola i positiv riktning. Det är oacceptabelt att barn som börjar i dysfunktionella skolor i årskurs 1 ska behöva vänta till årskurs 9 innan man ser en förbättring. Malmöalliansen är fast besluten att ändra på det. Vi hoppas att Håkansson med dessa förtydliganden ser att Malmöalliansens politik är att stärka – inte begränsa – rektorerna i sitt ledarskap. Med detta kommer både större ansvar och högre krav.
Som Håkansson välkomnar vi också en dialog med Malmös skoledarförbund så att vi kan hitta en långsiktig lösning för att förbättra läget för Malmös skolor.

Torbjörn Tegnhammar (M)

Roko Kursar (L)

Niels Paarup-Petersen (C)

Torsten Elofsson (KD)

Läs mer: ”Kraven har redan ökat på skolledarna. De tar ansvar i en väldigt utsatt situation.”
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen