Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Tobias Lindberg: Fokusera på förluster i välfärden.

Lena Micko.Bild: Vilhelm Stokstad / TT
Stoppa vinster i välfärden, säger regeringen. Stoppa förluster i välfärden, säger Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Sedan länge – men budskapet tycks inte sjunka in.
När andelen barn och äldre växer snabbare än den arbetande delen av befolkningen ställs det offentliga inför en dubbel utmaning: betydligt fler måste anställas inom välfärden samtidigt som skatteintäkterna blir förhållandevis lägre.
Enbart att behålla dagens personaltäthet inom vård, skola och omsorg skulle kräva 60 procent av den totala sysselsättningsökningen fram till år 2025. Med ett oförändrat välfärdsåtagande krävs också att statsbidragen höjs med 37 miljarder kronor fram till år 2021, enligt en ny rapport från SKL.
I någon mån kan ändrade arbetssätt och nya digitala hjälpmedel bidra till att minska behoven. Men utan politiska krafttag lär många välfärdsverksamheter ändå gå mot förluster i ekonomin och kvaliteten. Rätt åtgärder måste vidtas för att klara utmaningarna och det gäller att hushålla med resurserna.
Det ger anledning att lyssna på SKL:s ordförande Lena Micko som ser möjligheter att använda skattemedel mer effektivt. Hon uppmanar till att bryta trenden med allt fler riktade statsbidrag eftersom öronmärkta pengar ökar administrationen och gör det svårare att sätta in resurser där de bäst behövs. Högre generella bidrag skulle minska detaljstyrningen och underlätta långsiktig planering, påpekar Micko.
Men det är tveksamt om detta hörsammas. För det finns förstås skäl till att debatten har låtit som den gjort.
Välfärdsvinsterna har varit en tacksammare fråga att driva politiskt än befolkningsutvecklingens följder. På samma sätt är det nu enklare för politiker att lova nya punktsatsningar i välfärden än att gå till val på högre generella statsbidrag.
Gå till toppen