Blocköverskridande lösningar. Uttrycket återkommer gång på gång när centerledaren Annie Lööf söker svar på de svåraste politiska frågorna – bostäderna, höghastighetstågen och migrationen. Men när hon talar om regeringsfrågan ser hon inga lösningar över blockgränsen.