Helsingborg

Vi vill se fler poliser på stadens gator och torg

Vi släpper inte greppet förrän staden känns trygg och säker igen. Det är ett löfte! Det skriver kristdemokraterna Lars Thunberg och Per-Ola Gunnarsson.Bild: Izabelle Nordfjell/TT
Inför valet i höst verkar alla partier prioritera vår gemensamma trygghet och säkerhet. Tyvärr märker vi att den upplevda otryggheten ökar och många känner oro över att drabbas. De goda värderingarna utmanas just nu på ett sätt som vi inte sett tidigare. Det är en allvarlig situation, men i Kristdemokraterna, med vår trygga värderingskompass, är vi fast beslutna att förändra bilden. Därför ger vi helsingborgarna tre tydliga trygghetslöften.
Vi menar att det viktigaste för ett tryggt samhälle är starka och trygga familjer, där tillit och förtroende skapas. Därför vill vi att samhället ska stödja familjerna och stärka arbetet med förebyggande och tidiga insatser. Familjecentraler, där socialtjänst, skola och vård möter familjerna, är viktiga noder i detta angelägna arbete.
Kristdemokraterna vill se fler poliser på stadens gator och torg och också ge möjlighet till en kommunal polis, bättre förankrad i lokalsamhället. Med en tydlig koppling till kommunen kan vi enklare prioritera utifrån stadens och helsingborgarnas behov och förutsättningar. Idag köper vi in väktartjänster för miljontals kronor och bygger upp en egen säkerhetsavdelning. Med en kommunal polis skulle vi få en bättre möjlighet till samarbete med stadens förvaltningar och myndigheter, som också är viktiga verktyg för att motverka kriminaliteten.
Kristdemokraterna vill också verka för visitationszoner, som under särskilda omständigheter, t ex vid vissa riskevenemang, skulle kunna ge polisen ytterligare verktyg för att öka säkerheten för medborgarna i utsatta områden och samtidigt pressa tillbaka brottsligheten. Med dessa tre konkreta löften och 24 ytterligare förslag i vår rapport ”Helsingborg ska vara tryggt och säkert”, visar Kristdemokraterna att vi prioriterar trygghet och säkerhet högt. Vi släpper inte greppet förrän staden känns trygg och säker igen. Det är ett löfte!

Lars Thunberg (KD)

kommunalråd

Per-Ola Gunnarsson (KD)

trygghetspolitisk talesperson
Gå till toppen