Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsarbrev: "Tyvärr lär sig alltför många nu att tåg inte är att lita på."

Peter Wesser:
Kravet på en kriskommission som tar fram en plan för hur tågkaoset i Skåne kan upphöra är bra. Det måste bli en ändring. Tyvärr lär sig alltför många nu att tåg inte är att lita på. Ska vi här i Skåne ut och flyga måste vi vara ute i mycket god tid, ta ett tåg tidigare till Kastrup. På vintern är det snö och is, på sommaren solkurvor, på hösten lövhalka och på våren översvämningar. Dessutom förekommer det ofta signal- och kontaktledningsproblem på grund av dåligt underhåll. Det är dags för fler dubbelspår, inte höghastighetsspår, samt rätt underhåll.
Bo Karlberg:
Miljöpartiets Anders Schröder, Valter Mutt och Bodil Valero försöker beskriva vad en grön säkerhetspolitik innebär (Aktuella frågor 14/5), men det är svårt att se hur klorofyllfärg ger Sverige ökad säkerhet, samtidigt som det är lätt att instämma i beskrivningen av klimatförändringar som ett hot mot vår existens. Förstörelse av våra existentiella villkor gör det omöjligt att bibehålla välfärdssamhället. Så också ett väpnat angrepp mot Sverige. Det är meningslöst att försöka rangordna apokalyptiska katastrofer. Däremot är det befogat att dra slutsatser av den pågående militära upprustningen, där Rysslands aggressiva handlande och tonläge innebär att vi måste höja vår kollektiva hemförsäkringspremie. Det är fel utgångspunkt att ständigt tala om hur många miljarder eller hur stor andel av BNP vårt militära försvar får kosta. Försvarspolitiken måste utgå från att vi ska ha den försvarsförmåga som hotbilden kräver, en försvarsförmåga som alltså måste få kosta det som krävs.
MP:s hållning på den punkten är svajig och otydlig. Samtidigt som Sverige ska vara motståndskraftigt mot "alla typer av hot" anser partiet att det är fel att snabbupprusta försvaret som nu sker. Upprustning av totalförsvaret står inte i motsats till diplomati och dialog. Sådana insatser är freds- och säkerhetsbyggande. Skyddet av medborgarna är statens mest grundläggande uppgift. Ett parti som stödjer en hög nationell skyddsförmåga - även beväpnad - förtjänar innehavet av regeringsmakt. Ett parti som mumlar om landets militära försvarsförmåga bör hållas utanför makten. Det kan insiktsfulla medborgare ta ställning till i årets val.
Folke Schimanski:
Enligt en ledare (14/5) ligger frågan om landets säkerhet väldigt långt ner på väljarnas agenda. Migrationsfrågor, sjukvård och trygghet rankas betydligt högre.
I hägnet av detta ointresse kan vår försvarsminister agera ostört. Senaste nytt är ett avtal med USA:s försvarsdepartement om att ge ytterligare möjligheter för amerikanska styrkor att etablera sig på svenskt område. Vår utrikesminister, som synes ha en annan uppfattning än Peter Hultqvist, tiger. Närmandet till Nato och USA bygger på en gammalmodig säkerhetssyn. Ett direkt ryskt angrepp i traditionell mening är föga sannolikt.
Däremot visar till exempel oroande hackerattacker mot våra sjukhus och andra samhällsviktiga organ att digitala angrepp är det vi ska inrikta oss på. Klimatförsämringen är en annan fiende och så har vi det svårgripbara terroristhotet samt hotet från de krafter som vill rasera vår demokrati.
Danmarks satsar 1,5 miljarder danska kronor på att skydda energi-, tele-, finans-, transport- och hälsosektorerna mot angrepp. Inte ett ord om hotet från Ryssland, dock. Peter Hultqvist borde följa det danska exemplet och prioritera vår civila beredskap. Vi bör satsa på närodlat och gardera oss mot cyberattacker genom decentralisering. Vi lever i ett digitalt samhälle och det har gjort vårt centralistiska samhälle mycket mer sårbart än till exempel under de ”analoga” beredskapsåren. Hultqvist och hans likar lever i en förgången tid.
Gå till toppen