”Kommunen skulle bygga om Järnvägsgatan/Drottninggatan för att minska trafiken och därmed luftföroreningarna. Det har gjort att trafiken istället ökat enormt längs Stenbocksgatan och kvarteren intill. Vi som bor här på Olympia ser de långa, ofta stillastående köerna, på mornar och på seneftermiddagen.