Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Skånes karriärskola läggs ner – näringsliv och anställda rasar

Den välrenommerade utbildningen Executive MBA på stiftelsen Executive Foundation Lund, EFL, ska läggas ner. Det har Ekonomihögskolans rektor bestämt. Beslutet, dess konsekvenser och hur det fattats möter tung kritik.

Ekonomihögskolans rektor Fredrik Andersson. Pernilla Johansson, chefsekonom på Sydsvenska industri- och handelskammaren och styrelseledamot i ekonomihögskolans styrelse. Henrik Lundgren, vd för stiftelsen EFL.Bild: Bild: Jenny Leyman/Roger Nellsjö
– Detta är en naturlig konsekvens av att universitetet som helhet gör en satsning på livslångt lärande, alltså uppdragsutbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma. Det innebär att all uppdrags- och vidareutbildning kommer att ges av Lunds universitet och inom ramen för anställning vid universitetet. Ingen lärare tillåts ha konkurrerande bisysslor, säger Ekonomihögskolans rektor Fredrik Andersson.
Han förväntar sig ett formellt beslut om satsningen på livslångt lärande från universitetets rektor inom några veckor. Förarbetet har pågått sedan 2016 och satsningen syns i budgeten för nästa år. En central grupp som ska arbeta med försäljning, bemanning och koordinering av uppdragsutbildningar inom universitet håller på att byggas upp.
Fakta

Stiftelsen Executive Foundation Lund

• Har funnits i 50 år.

• Nuvarande vd Henrik Lundgren tog över i april 2014 och vände röda siffror till svarta. Nu görs, enligt egna uppgifter, en vinst på mellan 5 och 10 procent som återinvesteras i verksamheten.

• Runt 120 personer undervisar under ett år på någon EFL-utbildning, uppåt 80 av dem är återkommande. De flesta är från Ekonomihögskolan, några är från näringslivet.

• Har ett företagsnätverk på 90 företag.

• Är juridiskt fristående från Ekonomihögskolan och har sin egen styrelse.

• Ekonomihögskolan är stiftelsens huvudman, tidigare var även Sydsvenska industri- och handelskammaren samt Region Skåne huvudmän.

• Utbildningen Executive Master of Business Administration, EMBA, är EFL:s flaggskepp. Den ger ett diplom och inte en akademisk internationell examen. Stiftelsen ger även andra utbildningar, främst inom ekonomi, marknadsföring och ledarskap.

Därför har rektor Fredrik Andersson redan beslutat att pausa EFL:s verksamhet som sträcker sig längre än till den siste mars nästa år. Han vill inte vara del av att starta utbildningar som inte kan bemannas hela vägen till examen. Det innebär bland annat att de tiotalet personer som fått besked om att de är antagna till Executive MBA-utbildningen i höst nu får ett nytt besked om att utbildningen inte ska starta.
Men det finns personer som agerar för att nedläggningsbeslutet ska ändras. Pernilla Johansson, chefsekonom på Sydsvenska industri- och handelskammaren och ledamot i ekonomihögskolans styrelse sedan några månader är en av dem.
– Detta är oerhört problematiskt ur ett näringslivsperspektiv. Det är heltokigt att lägga ner denna mycket uppskattade utbildning innan man kan erbjuda något annat. Tomrummet som uppstår kan få konsekvenser för det skånska näringslivets konkurrenskraft, säger hon.
Pernilla Johansson, chefsekonom på Sydsvenska industri- och handelskammaren och styrelseledamot i ekonomihögskolans styrelse.Bild: Roger Nellsjö Pernilla Johansson
Hon hör många starka kritiska röster från både akademi och näringsliv och saknar själv en konsekvensanalys.
– Min bedömning är att Ekonomihögskolan både missbedömer hur starkt EFL:s varumärke är och vad som krävs i form av resurser och marknadskännedom för att starta något nytt. Man behöver kunna vara snabbfotad och marknadsanpassad.
EFL:s vd Henrik Lundgren är väldigt stolt över stiftelsens utbildningar, näringslivsnätverk och lönsamhet och mycket besviken på hanteringen från Ekonomihögskolan. I början av maj kände han inte till något om vad som var på gång.
– Jag hoppas att beslutsfattarna kommer att ta sitt förnuft till fånga. Det som sker nu är inte något annat än förstörelse av ett väl ansett varumärke. Om man tar allt vi lär ut om ledarskap och organisationsförändringar i våra utbildningar och gör tvärt om så blir det så som detta har hanterats, säger han.
Utbildningen som läggs ner utgör en tredjedel av verksamheten inom stiftelsen och att strypa möjligheten för anställda på universitetet att undervisa i stiftelsens regi är i praktiken en dödsstöt för hela verksamheten.
Henrik Lundgren, vd för EFL.Bild: Jenny Leyman
– Det blir väldigt svårt för oss att bedriva undervisning utan Ekonomihögskolans välsignelse. Jag förstår inte varför de vill slå undan benen på oss.
Fredrik Andersson har ingen intention att ändra några beslut.
– Lunds universitet har tittat länge på frågan om uppdragsutbildning och har även tagit varumärkesfrågan i beaktande. EFL:s utbildningar bygger ytterst på närheten till Lunds universitets och Ekonomihögskolans starka varumärken och genom att bredda och utveckla verksamheten inom universitetet stärker vi både uppdragsutbildningen och våra egna varumärken.
8till5 har pratat med flera från Ekonomihögskolan som undervisar på EFL. Även de ifrågasätter beslutet och hanteringen. Nationalekonomen Fredrik NG Andersson är en av dem.
– Detta är inte förankrat hos oss lärare. Jag befarar att en centralisering av uppdragsutbildningen skulle innebära att vi kommer längre från näringslivet och inte når ut lika bra i vår tredje uppgift. Denna verksamhet har fungerat mycket bra, att den ligger utanför universitet var inte ett problem förrän universitetet gjorde det till ett problem. Varför bygger man inte det nya enligt denna modell istället?
Rektor Fredrik Andersson förstår att det finns en oro både bland lärarna och i staben på stiftelsen.
– Diskussionerna har hittills förts på en övergripande nivå inom universitetet och när man nu informerar brett så upplevs detta komma plötsligt.
Ekonomihögskolans rektor Fredrik Andersson.Bild: Bild: LU
När det gäller framtiden för själva MBA-utbildningen har han identifierat en efterfrågan på kortare vidareutbildningar för ekonomer och hoppas kunna vara igång med sådana våren 2019. Han medger att det är ett väldigt ”ambitiöst” tidsperspektiv. Siktet är inställt på en MBA-liknande utbildning i moduler, inspirerad av ett upplägg som finns i Oxford, och han vill attrahera internationella toppchefer i konkurrens med lärosäten i exempelvis Paris och Madrid.
Men det är inte bara tidsbrist som kan komma emellan. Flera personer 8till5 har pratat med ifrågasätter att nedläggningsbeslutet för Executive MBA är formellt giltigt. Juridiken är komplicerad. Stiftelsen EFL är juridiskt helt fristående från Ekonomihögskolan och har sin egen styrelse.
Fredrik Andersson kallar beslutet ett huvudmannabeslut:
– Jag har som verkställande tjänsteman fattat beslutet efter beredning i Ekonomihögskolans ledning eftersom programmet ytterst är förknippat med Ekonomihögskolan och eftersom vi är stiftelsens huvudman. Det finns också ett styrelsebeslut inom EFL som preciserar beslutet.
Finns det någon möjlighet att stiftelsen och utbildningarna kommer att finnas kvar?
– Inte i den form som är idag. Vi ser ett stort värde i kansliets säljkompetens och vill ta tillvara den genom rekrytering vid Lunds universitet. Om själva stiftelsen kommer att finnas kvar i någon form är en öppen fråga som stiftelsen får svara på, säger Fredrik Andersson.
Det svarar stiftelsens vd Henrik Lundgren på.
– Detta är fult spel. Stiftelsen blir ett skal utan verksamhet. Jag har de senaste dagarna blivit kontaktad av partnerföretag och kunder som har hört ryktet och är övertygade om att det är ett skämt.
Gå till toppen