Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Näringsliv

Styrelsen för karriärskolan EFL slutar i protest

Styrelsen för Lundastiftelsen Executive foundation, EFL, Lund hoppar av. Den har meddelat Ekonomihögskolans ledning att de inte står till förfogande efter juni.

Andreas Inghammar, ordförande i styrelsen för EFL och prefekt vid institutionen för handelsrätt. Margaretha Alexanderson, tillväxtkonsult på Ahrens och ledamot i styrelsen för EFL. Fredrik Andersson, rektor för Ekonomihögskolan och ledamot i Ekonomihögskolans styrelse.
Styrelsens åtagande går ut den siste juni. Med bara en månads varsel har ledamöterna aviserat sina avhopp. Det är främst en reaktion på Lunds universitets- och Ekonomihögskoleledningens nedmontering av EFL:s verksamhet och hanteringen av frågan. Som 8till5 avslöjade läggs flaggkeppssutbildningen ner med kort varsel.
– Jag har ägnat hela maj månad åt att uttrycka avvikande uppfattning och sätta ner fötterna. Vi har fört fram mycket kraftiga synpunkter men inte blivit lyssnade på. Processen har inte varit adekvat, säger Andreas Inghammar, ordförande i styrelsen för EFL och prefekt vid institutionen för handelsrätt.
Han anser att en så stor förändring som den att satsa på uppdragsutbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma inom Lunds universitet måste genomföras på ett annat sätt. Ledningen borde ha tagit in synpunkter från berörda och förankrat på ett helt annat sätt, anser Andreas Inghammar.
Läs också Thomas Frostberg: Ett ledarskapshaveri inför öppen ridå
Han är också mycket kritisk till hur relationen till EFL har skötts, de anställda där har inte fått tillräckliga besked om framtiden och inte vetat vad de ska säga till partners och kursdeltagare. De senaste dagarna har han dock kunnat skönja möjliga vägar framåt, samtal förs kontinuerligt.
Även Margaretha Alexanderson, tillväxtkonsult på Ahrens och ledamot i styrelsen för EFL, framför starkt missnöje.
– Det är så ledsamt om man lägger ner på detta sätt och inte tar vara på den fantastiska organisationen som finns och den position den har i näringslivet. Jag saknar en konsekvensanalys med frågan hur man kan ta hand om personalen och verksamheten på EFL.
Hon har suttit i styrelsen i tio år och uppger att hon sedan tidigare hade planerat att sluta efter juni i år. Hon påpekar också att inga faktiska beslut om EFL:s framtid är tagna utöver ett om att utbildningar som sträcker sig längre än till den siste mars 2019 är satta på paus.
Fredrik Andersson, rektor för Ekonomihögskolan, är också ledamot i Ekonomihögskolans styrelse som har uppdraget att utse EFL:s styrelse.
– Vi letar nu efter en ny styrelse till EFL. Den kommunikationen som vi har fått från nuvarande styrelsen har varit mycket kort kring detta. Jag uppfattar det som att de signade upp för ett uppdrag som nu ser ganska annorlunda ut och inte längre är utmanande för dem på samma lockande sätt.
Han vill inte på annat sätt kommentera det faktum att avhoppen är en missnöjesyttring.
Gå till toppen