Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”Svenska lantbrukare ska inte vara helt beroende av stöd och bidrag från EU.”

Lantbrukarna måste få betalt för sina produkter, konsumenter måste vara redo att betala mer och politiker måste se till att lantbrukare blir mindre beroende av politiska beslut. Det skriver Fredrick Federley, Eskil Erlandsson och Kristina Yngwe, Centerpartiet.

I Europa och inte minst i Sverige produceras mycket mat av hög kvalitet, skriver artikelförfattarna.Bild: Hussein El-alawi
Utan den mat som bland andra svenska bönder producerar är det omöjligt för människor att överleva. Men trots dessa goda förutsättningar är svenska lantbrukare helt beroende av stöd och bidrag från EU. Så ska det inte vara.
De som producerar mat måste få betalt för sina produkter och inte vara helt beroende av politikernas beslut varje gång EU beslutar om en ny jordbruksreform.
Vart sjunde år kommer EU:s medlemsstater och EU-parlamentet överens om hur mycket pengar som varje medlemsstat ska betala i avgift till EU. Förslaget för åren 2021–2027 lades fram i början av maj. Med samma regelbundenhet görs EU:s gemensamma jordbrukspolitik om eftersom pengarna är avgörande för hur jordbrukspolitiken ska utformas. EU-kommissionens förslag förväntas presenteras i morgon, den 1 juni. Därefter väntar långvariga förhandlingar.
Det är inte rimligt att EU-politiken bygger mer på att lantbrukare är bidragsberoende än på att de är konkurrenskraftiga. Men det går inte att drastiskt minska EU:s jordbruksbudget över en natt. Det skulle få alldeles för omfattande konsekvenser.
För att bryta lantbrukarnas beroende av politiska beslut både inom Sverige och EU och för att göra jordbruket konkurrenskraftigt behöver såväl Sveriges riksdag som EU:
1. Garantera lika villkor inom EU
Konkurrensvillkoren för lantbrukare i EU är alltför olika. Det handlar om skillnader i skattetryck, olika lagar och regler, liksom administrativa procedurer mellan medlemsländerna. Franska bönder får inte som idag ha en särställning. Men det handlar också om skiftande genomförande när det gäller djurskydd. Centerpartiet vill höja nivån på djurskyddet i hela EU men också ge stöd till lantbrukare som har en djurskyddsnivå som går utöver EU:s miniminivåer. I Sverigemåste de skatter och avgifter som läggs på landsbygdsföretagare i allmänhet, och lantbrukare i synnerhet, ses över för att konkurrensvillkor med andra EU-länder ska bli rättvisare.
2. Förenkla medvetna matval för konsumenterna
Försäljningen av ekologisk och närodlad mat ökar.I Sverige är kvaliteten hög, något som kunderna måste få information om på ett lättillgängligt sätt. Bra mat kostar och har kunderna på ett enklare sätt än idag möjlighet att göra välinformerade och medvetna val kring vad de äter ökar också deras vilja att betala för mat som är bra för miljön och djuren. Ursprungsmärkning och kvalitetsmärkningar på EU-nivå måste därför bli bättre. På så sätt kan också storstadshipstern göras till lantbrukarens bästa vän.
3. Avsätt pengar för miljö- och klimatåtgärder
Lantbruksföretagandet och inte minst jordbruket har en avgörande roll i miljö- och klimatarbetet. Det arbete jordbrukare gör för att skydda mångfald och natur samt för klimatomställning måste de också få pengar för. Därför behöver EU avsätta särskilda pengar för böndernas miljö- och klimatåtgärder.
4. Stärk företagens roll i landsbygdsutvecklingen
Pengar från direkta inkomststöd till lantbrukare måste styras om så att de utvecklar företagande. Det kan handla om allt från bredbandsutbyggnad, så att landsbygdsföretagen kan dra nytta av de fördelar som den digitala tekniken för med sig, till stöd för miljöinsatser för att stärka biologisk mångfald.
5. Ge bönder bättre exportmöjligheter
I Europa och inte minst i Sverige produceras mycket mat av hög kvalitet – något som resten av världen efterfrågar, framför allt Asien. Därför måste frihandelsavtalen inom EU ge bättre förutsättningar för export.
Att fortsätta i samma politiska hjulspår, som gör lantbrukare bidragsberoende, är orimligt. Lantbrukarna måste få betalt för sina produkter, konsumenter måste vara redo att betala mer och politiker måste se till att lantbrukare blir mindre beroende av politiska beslut.

Fredrick Federley

Eskil Erlandsson

Kristina Yngwe

Fredrick Federley (C) är Europaparlamentariker.
Eskil Erlandsson (C) är riksdagsledamot och landsbygdspolitisk talesperson.
Kristina Yngwe (C) är riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson.
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen