Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Helsingborg

Nytt fall av infekterad venkateter på Helsingborgs lasarett

Flera gånger har patienter på Helsingborgs lasarett drabbats av allvarliga infektioner på grund av infekterade venkatetrar. Nu har ytterligare ett fall lex Maria-anmälts.

I februari i år utreddes en 65-årig kvinna för smärtor i höften på Helsingborgs lasarett. Såsom de flesta inneliggande patienter fick hon en venkateter. Det är relativt vanligt att patienter får ytliga reaktioner av detta, men i det här fallet ledde det till en allvarlig infektion.
Enligt en lex Maria-anmälan som lasarettet nu gjort hade man gjort en miss i dokumentationen och inte inspekterat och följt upp insättningen av katetern enligt de rutiner som finns.
HD har tidigare rapporterat om flera liknande fall. En 78-årig man som fick en förgiftning från en venkateter i augusti 2017 dog av en hjärtsjukdom och Region Skåne kan inte utesluta att infektionen bidrog till hjärtsjukdomen.
Läs mer: Patient dog efter blodförgiftning – sjukhuset anmäler sig självt för tredje gången
Hösten 2016 fick två manliga patienter, 75 och 90 år gamla, blodförgiftning efter att ha drabbats av stafylokocker från infekterade venkatetrar.
Efter det har de regionala rutinerna skärpts, bland annat så att man inspekterar insticket oftare. Men trots det har det alltså förekommit fler liknande fall som lett till lex Maria-anmälningar.
Läs mer: Skärpta rutiner efter flera blodförgiftningar på lasarettet
Annika Widerberg, chefläkare för division kirurgi, säger att denna problematik är något som man just nu har extra vaksamma ögon på, i och med att rutinerna nyligen skärptes. Det kan göra att fler fall med infekterade venkatetrar upptäcks, vilket i så fall kan leda till fler anmälningar.
– Det är ett gott tecken. Vi har en ökad vaksamhet och släpper inte de här fallen som jag misstänker att man ibland gjort tidigare, säger hon.
Hon säger att rutinerna kommer att skärpas ytterligare när ett nytt arbetssätt, kallat gröna korset, stegvis införs på alla sjukhus inom Skånevård Sund. På ortopedin, där det senaste fallet av infekterad venkateter inträffade, införs gröna korset efter sommaren.
Gröna korset är visuell metod för medarbetare i sjukvården för att dagligen identifiera vårdskador och risker för vårdskador i realtid.
Gå till toppen