Annons

Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Oacceptabelt beteende vid olyckor måste bli straffbart.”

Den som blir åskådare till en olycka kan inte få uppföra sig hur som helst. Som vi ser det måste visst agerande bli straffbart, skriver de liberala debattörerna Rasmus Karlsson och Cornelia Kramer.

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Alla som är på plats vid en olycka måste göra vad de kan redan innan räddningspersonalen har anlänt, skriver artikelförfattarna.

Bild: Emil Langvad/TT

Annons

Den senaste tiden har det skett flera drunkningsolyckor runt om i Sverige. Olyckor är sannolikt det tydligaste uttrycket för livets inneboende orättvisa. De är ofta omöjliga att skydda sig från och de kan drabba vem som helst. Därför är det både obegripligt och tragiskt när människor försvårar för räddningspersonal med uppgift att hjälpa personer som råkat ut för olyckor.

Gemensamt för minst två av de drunkningstillbud som hittills skett i år är enligt polisen att flera människor i stor utsträckning försvårat räddningsarbetet. Felparkerade bilar har förhindrat räddningspersonal från att nå stränderna och att köra därifrån till sjukhus. Förare har vägrat flytta bilar när polisen har bett dem om det.

Annons

När räddningspersonal har försökt att rädda liv har de varit tvungna att trängas med badgäster ute på bryggor. Polisens uppmaning om att lämna plats har ignorerats.

Annons

De poliser som varit på plats har behövt lägga tid och energi på att med tvång mota bort badgäster som varit i vägen för räddningsarbetet. Stora grupper badgäster har samlats och vuxna människor har lyft upp sina barn på axlarna för att de ska ”se bättre”. Räddningspersonalen har behövt försöka dölja olycksoffren med filtar från filmande badgäster.

Badgäster har försvårat räddningsarbetet till den grad att det går att ställa frågan ifall drunkningsoffren hade överlevt om samtliga badgäster agerat på ett rimligt sätt och inte sinkat räddningspersonalen.

Det behövs en offentlig debatt om vad som är acceptabelt beteende för den som blir åskådare till en olycka. Som vi ser det måste visst agerande bli straffbart.

Givetvis bör alla som är på plats göra vad de kan för att underlätta räddningsarbetet redan innan räddningspersonalen har anlänt. Det är inte etiskt försvarbart att filma olyckor om inte filmen i fråga kan användas som bevismaterial i domstol.

När dokumentation av ett händelseförlopp inte kan bidra till en bättre rättslig prövning eller till bättre vård bör det vara straffbart att filma en olycka. Att motsätta sig polisens order måste dessutom få tydligare påföljder än idag när ”ohörsamhet mot ordningsmakten” kan ge böter eller fängelse i upp till sex månader.

Annons

Annons

Personer som nämnvärt försvårar ett räddningsarbete bör kunna dömas för vållande till annans död eller vållande till grov kroppsskada ifall olycksoffret skulle avlida eller få bestående men av sin olycka.

När det sker en olycka behövs ett samhälle och ett medmänskligt engagemang som ökar de drabbades möjlighet att överleva, inte ett samhälle som passivt låter åskådare bete sig hur som helst för att stilla sin sensationslystnad.

SKRIBENTER

Rasmus Karlsson

Cornelia Kramer

Rasmus Karlsson och Cornelia Kramer är liberala debattörer.

Annons

Annons

Till toppen av sidan