Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Klippan

Min mening: "Flytt av korttidsvistelse – en katastrof”

Lena Landin från FUB Klippan/Åstorp ställer frågor till socialförvaltningen om flytten av korttidsvistelsen för skolungdomar över 12 år till Rickmansgården.

Eftersom samverkan mellan socialförvaltningen och funktionshinderorganisationerna är obefintlig väljer vi att lyfta våra frågor i detta forum.
I LSS lagen paragraf 15.7 står att kommunen skall samverka med intresseorganisationer som företräder personer med LSS-beslut. Syftet med samverkan är att ge organisationerna inom LSS-området möjlighet att utöva inflytande över beslut som fattas av kommunen.
Läs mer: Min mening: ”Katastrof två av två möjliga”
Fråga 1: Risk och konsekvensanalys? Eftersom LSS–lagen är till för personer med de mest omfattande funktionsnedsättningarna krävs lång förberedelse inför en flytt. Personer med autism behöver förberedas noga inför förändringar för att slippa traumatiserande upplevelser. Även personer med synproblematik eller intellektuell funktionsnedsättning behöver förberedelser. Ännu mer bekymmersamt blir det när lokalerna ska vara en tillfällig lösning i avvaktan på lämpligare lokaler för verksamheten.
Fråga 2: Flytten påverkar andra förvaltningar. Hur har socialförvaltningen samverkat med och informerat exempelvis barn och utbildningsförvaltningen?
Fråga 3: Hur går det för personalen? Kan man erbjuda god kvalitet och goda levnadsvillkor? Fritidsaktiviteter är en viktig del i alla människors liv. Hur ska man kunna fortsätta med detta då det blir lång väg till Klippans centrum där aktiviteter ordnas?
Fråga 4: Vårdnadshavare har flaggat för att det finns personal som inte längre vill arbeta kvar. Stämmer detta? Kontinuitet är en förutsättning för personer med LSS–insatser. Vi undrar vi hur man ska få till ett fungerande schema och fungerande öppettider?
För FUB Klippan/Åstorps styrelse, Lena Landin, sekreterare och medlemsrådgivare

Svar direkt: "Risk- och konsekvensanalys ska alltid genomföras"

Socialchefen Agneta Hugander i Klippans kommun svarar på insändarskribentens frågor.

Fråga 1: Korttidstillsynen och korttidsvistelsen för barn och skolungdom över 12 år, enligt LSS, innebär en behovsprövad insats i form av tillsyn innan och/eller efter skolan samt vistelse (avlastning för föräldrar). Verksamheten har till uppgift att förbereda funktionsnedsatta ungdomar för ett självständigt liv. I uppdraget ingår att träna hanteringen av olika situationer man möter till vardags.
Det är självklart att alla förändringar påverkar den enskilde individen. Dock får vi aldrig utgå ifrån att det som finns idag är det bästa tänkbara. Risk- och konsekvensanalys ska alltid genomföras inför förändringar. Det rör både verksamheten i sin helhet samt den enskilda individ som påverkas av förändringen.
Fråga 2: Flytten påverkar inte andra förvaltningar. Det finns inget lagligt stöd för skolskjuts mellan korttidstillsynen, som jämställs med fritidsverksamhet, och skolan. Däremot berättigar korttidsvistelsen, som jämställs med hemmet, till skolskjuts. Barn- och utbildningsförvaltningen fick information om att verksamheten kommer att flytta under sommaren.
Fråga 3: Enheten har erfarna och duktiga medarbetare. Deras kännedom och kunskaper om varje barn och ungdom som finns inom verksamheten ger bästa förutsättningar för att flytten genomförs på ett professionellt sätt. Verksamheten planeras alltid utifrån den enskildes behov.
Fråga 4: Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet utifrån verksamhetens behov. Arbetsgivaren har inte kännedom om att det finns medarbetare som vill avsluta sin tjänst inom påtalad verksamhet.
Agneta Hugander, socialchef
Gå till toppen