Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Minnesord om Karl-Erik Sahlberg

Tekn Dr h.c. Karl-Erik Sahlberg, Lund, har, som tidigare meddelats, avlidit i en ålder av 90 år. Han efterlämnar hustru Barbro, tre barn och elva barnbarn.

Omvandlingen av de svenska affärsverken till aktiebolag blev aktuell i början av 1990-talet bland annat för fungerande konkurrens. För Vattenfalls del stod vi dessutom inför avregleringen av de europeiska elmarknaderna med en helt ny marknadssituation. Vattenfall blev första affärsverket i bolagsform den 1 januari 1992. Det var en i många stycken stor omställning rent formellt men även i flera kulturella avseenden.
Karl-Erik Sahlberg utsågs till styrelseordförande i Vattenfall AB – ett uppdrag han skötte med stort engagemang i fem år. Det var ett klokt val av regeringen. Vid regerringsskiftet 1994 visade den nya socialdemokratiska regeringen samma förtroende för honom, vilket bekräftar hans duglighet och trovärdighet.
Karl-Erik Sahlberg efterträdde Börje Andersson, Röde Börje, en dynamisk samhällsbyggare ersattes av en dynamisk industrialist. Politikern hade ”krattat i manegen” för den nya tid som krävde en annan erfarenhet, kunnande och anseende i det svenska samhället och näringslivet.
Karl-Erik Sahlberg var svaret på de kraven, dessutom en kulturellt orienterad person som förstod att bolagens handlingsutrymme skapas inte bara genom en stark ekonomi och användbara produkter, utan även att verksamheten måste drivs i samklang med tidens miljökrav och värderingar.
Vattenfalls inriktning som energitjänstföretag värnades av Karl-Erik Sahlberg. Han visste vad det betydde och anslöt sig till styrande ekonomiska och finansiella mål där verksamheten skulle genomsyras av konkurrensutsatt lönsamhetstänkande . Universalmedlet hette effektivitet i alla led. Det präglade även kontakter och marknadsnärvaro i övriga Norden och länderna runt Östersjön.
Karl-Erik Sahlberg gjorde nationen och välfärden stora tjänster på flera håll i näringslivet. Hans fem år som ordförande i Vattenfall AB var en gåva till bolaget, dess anställda, åt ägaren och kunderna. Det var en förmån att få samarbeta med denne hedersman som var övertygande och trygg i sin gärning.
För dåvarande vänner i Vattenfalls koncernledning
Carl-Erik Nyqvist
vd koncernchef
Helge Jonsson
informationsdirektör
Gå till toppen