"I princip allt i Lund är stängt på helgen. Vad ska ungdomarna göra? Nu är det ju sommar och då är det enklare att träffas i parker, men under de kalla årstiderna, vilka är flest, så känner jag att det är jätteviktigt att det finns något under hela veckan.