Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Helsingborg

Debattinlägg: ”Ofrivillig ensamhet måste angripas från olika håll.”

Politiska lösningar kan inte skapa nya vänner eller hejda åldrandet, men finns det en politisk vilja går det att förändra en del av den bristande livskvalitet många äldre drabbas av. Det skriver de tre socialdemokraterna Jan Björklund, Anna Ingers och Maria Ward.

Äldre människor som bor i Sverige har rätt till en god livskvalitet precis som alla andra i landet, skriver artikelförfattarna.Bild: Bertil Ericson / TT
För många kan en stund i ensamhet vara just det andningshål som behövs för att orka med dagens bestyr. Men när ensamhet inte är frivillig kan den vara skadlig och påverka människors hälsa på ett negativt sätt.
Idag lider cirka 20 procent av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Inom en snar framtid är 25 procent av alla svenskar 65 år och äldre. Det gör psykisk ohälsa till en av vår tids största folksjukdomar. Uppgifterna kommer från Socialstyrelsen.
Äldre människor som bor i Sverige har rätt till en god livskvalitet precis som alla andra i landet. Politiska lösningar kan inte skapa nya vänner eller hejda åldrandet, men finns det en politisk vilja går det att förändra en del av den bristande livskvalitet många äldre drabbas av.
Det finns ungefär 150 000 äldre med depression, 100 000 med ångesttillstånd och 100 000 med psykotiska tillstånd. Andelen äldre personer med depression bedöms vara så omfattande att det går och tala om det som ett folkhälsoproblem. Varje år begår mellan 300 och 400 personer över 65 år självmord. Det motsvarar en fjärdedel av alla självmord. Allt enligt Socialstyrelsen.
Ofrivillig ensamhet tar sig olika uttryck och därför är det viktigt att problematiken angrips från olika håll.
Socialdemokraterna vill stärka äldres möjligheter inom de tre områden Folkhälsomyndigheten har identifierat som särskilt viktiga för ett hälsosamt åldrande:
* Möjligheten till social gemenskap, en förutsättning för att förstå det samhälle vi lever i.
* Känslan av sammanhang och meningsfullhet som är grundläggande för att uppnå en god hälsa.
* Fysisk aktivitet, möjlighet att få komma ut och känna årstidernas skiftningar främjar den mentala så väl som den fysiska hälsan.
För många äldre är frivilligorganisationerna en plats där de kan göra något meningsfullt, utveckla ett intresse och skapa ett socialt sammanhang. Att satsa på frivilligorganisationer är en god investering för folkhälsan och därför vill vi öka bidragen till de ideella föreningarna i Helsingborg.
Utbudet av mötesplatser i staden där människor träffas behöver också öka. Idag finns det 14 träffpunkter med allt från studiecirklar till matservering. Om vi får ta över makten i
Helsingborg efter höstens val ska vi se till att det startas fler träffpunkter i stadens olika delar och att de erbjuder aktiviteter som är attraktiva för både yngre och äldre personer. Vi ser en vinst med att människor möts över generationsgränserna.
Allt för många äldre möter idag en uppsplittrad vård och omsorg. De har möjlighet att välja offentlig eller privat regi, men den äldre själv eller anhöriga måste stå för samordningen. Det är inte en bra lösning och därför har den socialdemokratiskt ledda regeringen tagit fram en reform som ger äldre med hemtjänst rätt till en fast omsorgskontakt.
Sällskap vid måltider kan också bidra till ett stärkt välbefinnande. Vi har därför beslutat att driva att äldre i Helsingborg som får vård och omsorg i hemmet även ska få sällskap under sina måltider och att det ska vara möjligt att få mat lagad i hemmet.
Vi är övertygade om att politiska satsningar kan bidra till en god och värdig ålderdom.

Jan Björklund

Anna Ingers

Maria Ward

Jan Björklund (S) är kommunalråd och kommunstyrelsekandidat i Helsingborg.
Anna Ingers (S) är kommunalråd och kommunalrådskandidat i Helsingborg.
Maria Ward (S) är ordförande i Region Skånes kulturnämnd och kandiderar som kommunalråd i Helsingborg.
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen