Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsarbrev: "Den verkliga faran är det söndrande arbete som SD bedriver."

Jan Stensson:
Jimmy Åkesson (SD) talar ofta om den misslyckade integrationspolitiken i Sverige. Det finns allvarliga brister i hur flyktingarna från Syrien har blivit mottagna. Inte någon gång har jag dock hört någon från SD ägna en tanke över hur dessa missförhållanden kan avhjälpas.
Migrationsverket som svarar för en stor del av den initiala handläggningen av invandringsärenden har kontinuerligt varit underbemannat och till stor del beroende av personer med otillräcklig kompetens. Arbetsförmedlingen har svårt att sköta sina uppgifter, de nyanlända får inte det stöd de behöver för att kunna klara sin anpassning. Kommunikationen sker till stor del med ett antal blanketter som skall inlämnas på bestämda tider. Den som inte behärskar datorteknik står sig slätt.
SFI-undervisningen en bedrövelse. Det kursmaterial som erbjuds är tråkigt och opedagogiskt. Det har en skolmässig uppläggning med mycket grammatiskt material som är till liten hjälp för den som på kort tid skall tillägna sig användbar svenska. Lärarna är till stor del obehöriga och saknar pedagogisk utbildning. De politiker som ropar på språkkrav borde ägna sin energi till att verka för att undervisningen ska få en användbar, praktisk och pedagogiskt godtagbar utformning.
Att ett parti med stort folkligt stöd helt saknar konstruktiva idéer för att tillgodose flyktingars behov är sorgligt, men den verkliga faran är det söndrande arbete som SD bedriver och som i längden kan få mycket allvarliga konsekvenser.
Grundackordet för att bygga upp en socialpsykologisk söndring är uppdelningen i "vi och dom".
SD skiljer systematiskt mellan ”svenskar” och ”icke-svenskar". Björn Söder (SD), tredje vice talman i riksdagen, anser att judar och samer som är svenska medborgare inte är svenskar. På så sätt avskiljer han dem som en annorlunda grupp som kan belastas med lämpliga fördomar.
Samma gällde när studenter och läkare vid Bollhusmötet i Uppsala röstade för att inte ta emot tio judiska kolleger på flykt från Hitlertyskland. Nationalsocialister och likasinnade lyckades under 30- och 40-talet bygga upp en inflytelserik ”vi och dom”-motsättning med den så kallade Mota Moses i grind-kampanjen. Också studenter i Lund tog med kraftig majoritet avstånd från att låta judiska läkarflyktingar komma till Sverige. Jag är stolt att i början av min karriär ha arbetat med en av de få som talade mot majoriteten, Gunnar Klackenberg. Vi arbetade vid Kliniken för studium av barns utveckling och hälsa vid Karolinska sjukhuset med den judiske och svenska läkaren Henrik Lichtenberg.
SD etablerar med direkta och indirekta metoder ett samhällsklimat av rädsla för främmande, föreställningar om fråntagna rättigheter, om att ekonomiska resurser tas från oss och ges till främlingar. ”De andra” blir ett hot.
Den allvarligaste söndring som SD åstadkommer är ändå en nedbrytning av samvete, etik och moral liknande den före och under andra världskriget.
Oroande är också att när Jimmy Åkesson skäller om integrationen, kommer Stefan Löfven (S) och Ulf Kristersson (M) efter och gläfser. Hur hade de röstat vid Bollhusmötet i Uppsala 1939?
Gå till toppen