Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Vallöfte från S: korta cancerköerna i Skåne

Köerna till canceroperationer ska kortas, och 150 operationssjuksköterskor ska anställas inom Region Skåne. Det blir ett av Socialdemokraternas stora vallöften. En halv miljard kronor riktas till cancervården nästa mandatperiod om S behåller makten.

– Vi har fått ner operationsköerna på vissa områden, men inte tillräckligt. Därför är detta nästa steg , säger Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande.
Inför förra valet lovade S att anställa 2 000 fler i den skånska sjukvården. Inför höstens val till Region Skåne lovar partiet att utbilda 2 000 anställda till den specialistkompetens som behövs för att hålla operationssalar och vårdplatser öppna.
För många cancerdiagnoser tillämpas idag standardiserade vårdförlopp (SVF), som anger behandlingsmetoder och sätter tidsgränser. Skåne ligger långt framme, här omfattas nu 31 diagnoser av SVF och det har kortat väntetiderna, främst mellan cancermisstanke och diagnos. Men sedan kan väntan till operation bli lång.
– Det beror delvis på att fler får en diagnos, vilket är bra i sig. Men vi behöver göra något åt det. Delar av pengarna ska gå till att anställa och utbilda 150 operationssjuksköterskor, säger regionrådet Anna-Lena Hogerud (S).
– Det kommer både att täcka pensionsavgångar och tillföra fler sköterskor i verksamheten, fortsätter hon.
Bristen på operationspersonal får ibland så stora effekter att verksamhetschefer slagit larm. Som med prostataoperationer före jul, och tarmcanceroperationer i januari. I båda de fallen har väntetiderna kortats sedan dess, för prostataoperationerna genom ett nytt arbetssätt. Men det var rejäla skrämskott, och patienter drabbades hårt.
Socialdemokraterna lovar nu att satsa 500 miljoner kronor under nästa mandatperiod på att förstärka cancervården. Pengarna ska gå till mer personal, extra satsningar för att kapa köer men också till allt dyrare cancerläkemedel.
Särskilda resurser i cancerpaketet ska riktas till diagnoser som fortfarande har långa köer. Det handlar exempelvis om urinvägscancer, njurcancer och gynekologisk cancer.
Henrik Fritzon presenterar cancersatsning som ”ett av våra största vallöften”.Bild: Moa Dahlin
Viktigt för verksamheterna ute på sjukhusen är också att kunna behålla personal, och att ha bra arbetsvillkor, betonar både Fritzon och Hogerud.
– Det måste ge lite mer att bli specialist, och att ha många tjänsteår. Hur lönerna sätts förhandlas mellan parterna, det bestämmer inte vi politiker. Men jag noterar att sjuksköterskegrupperna själva ofta är kritiska till hur lönesystemet fungerar, säger Henrik Fritzon.
Vallöftet om en halv miljard till cancervården är ”nya pengar”. Men för att operationsköerna ska kunna kortas krävs fler specialutbildade sjuksköterskor.
Målet är nu satt till att anställa 150 färdigutbildade operationssjuksköterskor under mandatperioden, alltså fram till 2022.
Förutsättningen för vallöftet är alltså den utbildningssatsning som Henrik Fritzon presenterade redan 1 maj: utökade möjligheten för sjuksköterskor och undersköterskor att specialisera sig med lön och ökat antal utbildningsplatser för allmänläkare.
För allmänläkarna är tanken att det ska finnas 660 fler färdigutbildade till 2026. Det kopplas ihop med cancerpaketet genom tanken att det är till vårdcentralerna som patienter med misstänkta symptom först kommer - och idag är det brist på allmänläkare.
”Vi gjorde en tillgänglighetssatsning 2016, och har fått höra att det var ett bra sätt att jobba med köer” säger regionrådet Anna-Lena Hogerud (S).Bild: Moa Dahlin
Gå till toppen