Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Skåne

Skånska män över 50 ska erbjudas prostatatest - kan rädda hundra liv om året

Hur mår prostatan? De närmaste åren kommer alla skånska män mellan 50 och 70 år att få ett erbjudande om PSA-test för att upptäcka eventuell prostatacancer. Skåne blir först i landet med denna typ av testning.

Studier visar att dödligheten i prostatacancer kan minska med en tredjedel om man genomför organiserad PSA-testning. För Skåne del innebär det 110 färre dödsfall per år.
– Vi blir lite pionjärer, tillsammans med Västra Götaland, med att ta steget så här konkret. Många höjer på ögonbrynen eftersom Socialstyrelsen i februari beslutade att inte rekommendera allmän screening, säger Sven Oredsson, medicinsk rådgivare i Region Skåne..
– Detta är snarlikt screening, och det får väl närmast ses som en kritik mot Socialstyrelsens beslut.
PSA-värden mäts i blodet, provtagningen kan göras på en vårdcentral. I det skånska projektet ska alla prover analyseras standardiserat och centralt, där man också bedömer riskfaktorer som ålder och ärftlighet.Bild: Dan Hansson / SvD / TT
Det rödgröna regionstyret har lagt förslaget om organiserad PSA-testning riktad till cirka 150 000 män i Skåne PSA-test, med start hösten 2019. Hälso- och sjukvårdsnämnden tar beslut på onsdag, och det finns ingen politisk oenighet.
Skillnaden mot allmän screening, som görs för att upptäcka bröstcancer, är att det som skickas till män mellan 50 och 70 år inte är en kallelse utan ett erbjudande om att mäta PSA-värdet. Det görs med ett enkelt blodprov, som sedan analyseras centralt. Beroende på testvärden ska sedan en automatisk kallelse skickas ut vartannat eller vart sjätte år.
Den som har höga PSA-värden kallas direkt till utredning och eventuell behandling. För att koordinera och styra resurserna på bästa sätt i Skåne ska ett regionalt prostatacancercentrum (RPCC) bildas senast i mars 2019.
– Om man bor i Tomelilla kanske operationen blir i Helsingborg, och uppföljningen sker i Ystad eller Kristianstad, exemplifierar Sven Oredsson.
Läs mer: 1. Klart att du ska testa prostatan ... men vad får du egentligen veta?
Redan idag väljer många män att testa sina PSA-värden, två tredjedelar av alla 70-åringar i Skåne har gjort det. Men vilka som gör det styrs mindre av medicinska behov och mer av utbildningsnivå och tillgången till vård.
Vissa män testar sig för ofta, andra aldrig.
Hur många som kommer att nappa på erbjudandet om ett PSA-test vet man inte. Förhoppningen är att hitta fler som riskerar aggressiv prostatacancer, och minska antalet tester som beror på allmän oro. Åldersgränsen är satt utifrån det.
– Den som har ett normalt PSA vid 70 års ålder hinner inte utveckla någon allvarlig form av prostatacancer. Idag sker mycket ”onödig” testning av 80-85-åriga män och deras rädsla kanske vi kan minska, säger Sven Oredsson.
Läs mer: 2. Hjälp, mitt PSA-värde är för högt! Vad betyder det – och vad händer nu?
Beslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden är att avsätta 800 000 kronor för att utveckla en databas för provtagningen och att göra en pilotstudie i början av 2019. Under hösten nästa år påbörjas utskicket till 150 000 skånska män. Kostnaden för testningen beräknas bli fem miljoner de första åren, senare åtta miljoner årligen.
Förberedelser för ett regionalt prostatacancercentrum i Skåne (RPCC) kostar 800 000 kronor i år. Kostnaden för drift under 2019 beräknas bli fem miljoner kronor.
Prostatacancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken hos män. Varje år diagnosticeras 1 500 män i Skåne, och cirka 300 dör av sjukdomen.
Fakta

PSA-test

Förekomsten av prostatabesvär kan kopplas till ett specifikt protein i blodet, prostataspecifik antigen (PSA).

PSA finns naturligt i kroppen även hos friska män. Men värdet stiger om prostatan växer – vilket den ofta gör vid en tumör.

I februari i år sade Socialstyrelsen nej till allmän screening för prostatacancer. Motiveringen var att nyttan inte överstiger de negativa konsekvenserna, eftersom PSA-testen är oprecisa och inte kan skilja långsamma tumörer från snabbväxande.

Gå till toppen