Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Valet 2018

Debattinlägg: ”Utestäng inte politiska partier från universitetets lokaler.”

I en tid som denna bör universitetet utgöra en plats där politiskt engagemang uppmuntras och där det politiska samtalet frodas. Men Lunds universitet väljer att istället göra tvärtom och porta samtliga politiska partier från universitetets lokaler. Det skriver Martin Pudaric, styrelseledamot i Lunds socialdemokratiska studentklubb.

Redan 2008 fattade Lunds universitetsstyrelse beslutet att stänga ute samtliga politiska partier, skriver Martin Pudaric.Bild: Lars Brundin
Dagligen presenteras rapporter om hur demokratin urholkas i land efter land. Världens mäktigaste demokrati, USA, leds av en person som sannolikt inte hade haft något emot att få bestämma allting själv och i EU finns regeringar som har en tveksam inställning till det demokratiska systemet.
Även i Sverige är demokratin på dekis. SCB visar i en undersökning att antalet medlemmar i politiska partier har näst intill halverats på 20 år. Partipolitiskt engagemang utgör fundamentet i en välfungerande representativ demokrati och därför bör det vara alarmerande för alla som värnar om det demokratiska systemet.
I en tid som denna bör universitetet utgöra en plats där politiskt engagemang uppmuntras och där det politiska samtalet frodas, men Lunds universitet väljer att istället göra tvärtom och porta samtliga politiska partier från universitetets lokaler. Inte heller får andra arrangemang med partipolitisk koppling anordnas där.
Redan 2008 fattade universitetsstyrelsen beslutet att stänga ute samtliga politiska partier, men frågan har aktualiserats i och med att ledningen för Jönköpings universitet nyligen meddelade att samma regler kommer att gälla där. Även Malmö universitet har valt att behålla den ordning som rådde tidigare när Lunds universitet hade huvudmannaskapet över det som då var Malmö högskola.
Universiteten i Lund, Jönköping och Malmö har också valt att avpolitisera sina studentkårer och därför finns det inte heller någon möjlighet för de politiska partierna att på eget initiativ vända sig till studenterna medan de är på universitet. Resultatet är att uppemot 65 000 studenter nekas tillgång till de politiska partiernas verksamhet under den tid de befinner sig på universitetet, trots att grundlagen garanterar studenterna rätt till organisationsfrihet utan statsmaktens – i det här fallet universitetets – ingrepp.
Även högskoleförordningen talar sitt tydliga språk. I det första kapitlet § 13 står det att en högskola är skyldig att låta en demokratiskt uppbyggd förening för studenter vid högskolan använda undervisningslokalerna vid en sammankomst som föreningen anordnar för sina medlemmar. Paragrafen innehåller ett undantag som kan tillämpas om det finns risk för att ordningen störs på ett allvarligt sätt eller för att brott ska begås.
Jag har full förståelse för att styrelsen för Lunds universitet är rädd för att antidemokratiska krafter kan smyga sig in på universitetet om alla politiska partier har möjlighet att använda universitetets lokaler. Någon form av gränsdragning är sannolikt nödvändig.
En idé är att formulera om reglerna så att de bara gäller partier som delar universitetets demokratiska värdegrund, alternativt att endast tillåta partier som sitter i riksdagen. Exakt vilken gränsdragning som ska gälla är upp till universitetsstyrelsen att avgöra, men genom att stänga ute samtliga partier kapitulerar den för de antidemokratiska krafterna utan att de behöver lyfta ett finger.
Studenter utgör generellt en osäker väljargrupp och få av dem är partipolitiskt aktiva, något som knappast lär ändras om fler universitet bestämmer sig för att stänga ute politiska partier.
Genom att utestänga demokratiska politiska partier går Lunds universitetsstyrelse också emot universitetets värdegrund.
I Lunds universitets strategiska plan för verksamhetsåren 2017–2026 står under rubriken värdegrund att: ”verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter.”
Men istället för att värna demokrati, fri åsiktsbildning och demokratiska principer bidrar universitetsstyrelsensnarare till att dessa värden urholkas.
Min fråga till Lunds universitetsstyrelse är:
Hur kan ni anse att utestängandet av politiska partier är förenligt med den värdegrund som ska utgöra basen för universitetets verksamhet? Riv upp ert antidemokratiska beslut och låt universitetet åter bli en oas där det demokratiska och politiska samtalet frodas. Det behövs mer än någonsin idag.

Martin Pudaric

Martin Pudaric är statsvetare och styrelseledamot i Lunds socialdemokratiska studentklubb.
Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Gå till toppen