Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Min röst 2018

Varför är det så svårt att få en ledsagare?

Helsingborgaren Torsten Nielsen, 69, är synskadad och beroende av ledsagarhjälp för att komma ut på aktiviteter. Problemet är att det ofta inte fungerar med ledsagare trots att Torsten har 40 beviljade ledsagartimmar i månaden.

Av:
Julia Maric
|
"Jag är beroende av en ledsagare för att jag inte kan se. Hur ska jag annars kunna komma ut eftersom jag är född blind?
Jag är beviljad 40 ledsagartimmar per månad och har idag en ledsagare. Egentligen behöver jag ha två stycken som har 20 timmar var i månaden. Jag är mycket nöjd med min nuvarande ledsagare som började förra året. Han är snäll och ställer även upp nu när det saknas en ledsagare.
Jag behöver ledsagarservice fyra dagar i veckan och mest på helgen. Men jag förstår att ingen vill offra hela sin helg år in och år ut. Det var därför min tidigare handläggare tyckte att det vore bra om jag hade två ledsagare.
Jag har haft många ledsagare genom åren och den ena har varit värre än den andra. Vissa människor som jag träffar tror att jag inte är normalt begåvad bara för att jag är född blind.
Jag tycker att ledsagare-uppdragen ska klassas som ett arbete, i nuläget får de så dåligt betalt och därav är det brist på ledsagare.
"Utan ledsagare har jag inget socialt liv och kan komma ut i samhället", säger Torsten.Bild: Björn Lilja
De som väljer att ta uppdraget är oftast de som inte behöver pengarna utan de gör det för att de vill göra en god gärning. Jag menar att de offrar sin fritid för att jag ska kunna gå ut och det är väldigt uppskattat av mig och då förtjänar de en bra lön.
Om regeringen hade klassat detta som ett riktigt arbete hade fler handikappade och sjuka människor fått lov att komma ut mer.
Det är krävande att vara ledsagare och de får ingenting för det och då blir det inte bra för mig. Med en bra lön skapas fler arbetstillfällen och de som är i behov av en ledsagare får ett värdigt liv.
Många av oss kan av olika anledningar inte bara öppna dörren och gå ut som är en självklarhet för de flesta människorna.
Utan ledsagare har jag inget socialt liv och kan komma ut i samhället och göra saker som jag älskar. Jag kan inte gå på Sundspärlan och dansa med min danspartner, gå vid havet, ta en promenad i skogen eller hälsa på släkten.
Torsten Nielsen, 69 år, doftar på blommorna utanför sin lägenhet på Dalhem. Han skulle vilja komma ut mer ofta, men har behov av ledsagare.Bild: Björn Lilja

Så här säger vård- och omsorgsförvaltningen om ledsagarservicen

Det kan finnas svårigheter att rekrytera lämpliga ledsagare till personer med funktionsnedsättningar, enligt Nicolas Ferreira, enhetschef på LSS för vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg.

Ledsagning finns både inom LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade och SoL, socialtjänstlagen och innebär att en person med funktionsnedsättning får stöd i fritidsaktiviteter utanför hemmet.
Stödet beviljas i antal timmar per månad. Ledsagare får ett arvode för antalet spenderade timmar med brukaren. En ledsagare får timersättning på 119 kronor i timmen.
– Om uppdraget anses vara mer utmanande eller av svårare karaktär så kan ersättningen höjas, säger Nicolas Ferreira.
Torsten Nielsen, 69 år, utanför sin lägenhet på Dalhem.Bild: Björn Lilja
Om ledsagare och brukare utför aktiviteter som kostar pengar kan ledsagaren ansöka om en omkostnadsersättning på max 300 kr i månaden.
Att rekrytera ledsagare i Helsingborg kan ibland vara svårt, enligt Nicolas Ferreira.
– Det kan bero på kundens behov och önskemål. Det kan till exempel vara svårt att få ihop tider för träffarna, då många av våra uppdragstagare också har ett annat arbete, säger han.
Det finns ingen gräns för hur många ledsagartimmar en person får ha, det är individuellt.
– Personen som söker ledsagarservice anger hur många timmar den vill ha, sedan bedömer LSS-handläggaren hur många timmar som är rimligt, säger Nicolas Ferreira.
Vissa kommuner väljer att anställa ledsagare medan andra väljer att ha det som uppdrag. Varför har Helsingborg ledsagarservice som ett uppdrag?
– Det är en arbetsmodell som vi har arbetet med en längre tid och som vi i dagsläget anser fungerar väl i många fall. För- och nackdelar finns åt båda hållen. Väljer man till exempel att anställa ledsagare så får kunderna inte lika stor frihet att välja tider för träffarna, de får heller inte välja sina ledsagare i lika stor utsträckning.
Är du nöjd med ledsagarservicen i Helsingborg?
– Myndigheten har arbetat hårt med att säkerställa att vi erhåller tillräckligt många olika individer för att tillmötesgå brukares önskemål. Samtidigt måste lagen följas. Beslut som har tagits ska också kunna verkställas inom skälig tid. Det finns alltid utrymme för förbättringar men vi arbetar hårt för att uppnå en hög kvalitet i all myndighetsutövning inom förvaltningen, säger Nicolas Ferreira.
Har du tankar och frågor i ämnet? Mejla gärna vår insändarredaktion på minmening@hd.se eller hör av dig till artikelförfattaren. Detta är ett avsnitt i Sydsvenskans och HD:s valsatsning "Min röst 2018". Med hjälp av läsarna, väljarna, skåningarna vill vi lyfta mer vardagsnära ämnen som inte brukar stå högst på den politiska agendan i valtider.