Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Aktuella frågor

Debattinlägg: ”De som står för våldet ska bort från gator och torg. Regeringen har gjort mycket, men vi ser ett stort behov av att ta ytterligare krafttag.”

Vi måste kunna räkna med att den nationella politiken agerar tillräckligt ansvarsfullt och presenterar därför nu tre krav på nödvändiga förändringar. Det skriver Karin Wanngård (S), Anne-Sofie Hermansson (S) och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Stockholm, Göteborg respektive Malmö.

Gängkriminalitet och organiserad brottslighet har ingen plats i våra städer.
Alla ska kunna röra sig fritt utan rädsla och oro över att bli utsatt för brott. Ingen ska behöva känna otrygghet i våldets och narkotikans spår. Därför måste samhällets svar mot den organiserade brottsligheten också vara tydligt.
För det första ska de som står för våldet bort från gator och torg. Regeringen har gjort mycket, men vi ser ett stort behov av att ta ytterligare krafttag.
För det andra måste vi ständigt angripa kriminalitetens grogrunder: ojämlikhet, klyftor och segregation. Som företrädare för Sveriges tre största städer är vi beredda att prioritera de investeringar som krävs för att öka jämlikheten och tryggheten. För oss går det alltid före skattesänkningar.
Som storstadskommuner tar Stockholm, Göteborg och Malmö ett stort ansvar för att komplettera det polisiära arbetet.
Stockholm har under denna mandatperiod gjort historiska satsningar för att bryta segregationen och skapa säkrare gatumiljöer. Avhopparverksamheten har byggts ut och antalet vakter, kameror och socialsekreterare ute på gator och torg har blivit fler.
I Göteborg har samverkansmodellen ”Trygg i Göteborg”, där polisen upprättat konkreta åtgärdsplaner för varje stadsdel, blivit en nationell förebild.
Malmö har de senaste tre åren investerat extra i bland annat det förbyggande arbetet med unga som riskerar att hamna i kriminalitet, trygghetsvärdar och trygghetskameror och är först i Sverige med att tillämpa Communities that care-systemet – en preventionsbaserad insats som bygger på lokalt samarbete för att motverka dåliga uppväxtvillkor, bristande skolresultat och våld samt alkohol- och drogmissbruk.
Gemensamt för satsningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö är att vi stärker polissamarbetet och ökar kommunernas insatser ute på gator och torg – samtidigt som vi inte flyttar en krona från de välfärdsverksamheter som är avgörande för att bryta gängens rekryteringsbas.
Kriminalitet ska aldrig vara en karriär. Inget barn ska lämnas efter i skolan och ingen ung lämnas utanför. Men samtidigt som vi skalar upp insatserna för att strypa organiserad brottslighet kräver vi att staten fullgör de uppgifter den är ålagd. Vi måste kunna räkna med att den nationella politiken agerar tillräckligt ansvarsfullt för att leverera de funktioner som storstäderna behöver. Vi kräver därför följande:
1. Gör upp över blockgränserna i riksdagen om långsiktig finansiering av polisen
Under den här mandatperioden har 22 blocköverskridande överenskommelser slutits, bland annat om försvaret och terroristbekämpning. Vi ser att de kriminella grupperingarnas våldsuppgörelser tär så mycket på tryggheten i storstäderna att insatserna för att bekämpa gängen är i behov av samma tydlighet. Den nationella politiken måste kunna garantera att polismyndigheten ges stabila och långsiktiga förutsättningar som håller över mandatperioder. Taktiserande eller överbudssbingo partierna emellan duger inte. Det är därför hög tid att partierna gör en blocköverskridande överenskommelse om en långsiktig finansiering av polisen.
2. Öka antalet platser på SiS-boenden och subventionera kostnaden
Statens institutionsstyrelse, SiS, tillhandahåller idag akuta placeringar av ungdomar som behöver lämna destruktiva miljöer med kort varsel. För att ännu tidigare och kraftfullare kunna agera när ungdomar befinner sig i kriminalitet, eller i riskzonen för att hamna där, vill vi se ett handslag mellan stat och kommun som inbegriper fler platser, en fördjupad samverkan samt att staten tar en del av kostnaden för placeringarna.
Idag finns drygt 700 platser på särskilda ungdomshem genom SiS och det är för få om vi ska kunna möta det behov som finns.
3. Myndighetssamordning för att strypa brottslighetens intäktskällor
Ett viktigt led i att trycka tillbaka den organiserade brottsligheten är att strypa dess intäktskällor, men här finns ofta förgreningar inom den svarta ekonomin som är svåra för polisen att komma åt via brottsbalken. Därför bör en nationell struktur för samordning skapas så att statliga och kommunala myndigheter kan agera gemensamt för att komma åt kriminella verksamheter genom tillsyn, viten och indragna tillstånd.I Malmö har en modell redan prövats med insatsstyrkor som består av miljöinspektionen, bygglovsinspektionen, räddningstjänsten, Skatteverket och polisen som kan tjäna som förebild.
Att förebygga och bekämpa segregation, fattigdom och ojämlikhet är avgörande för att kunna minska brottslighet och otrygghet. Men för att nå dit krävs också den stabilitet och långsiktighet kring polisens resurser som en blocköverskridande överenskommelse ger, liksom en intensifierad samverkan för att strypa kriminalitetens intäktskällor och fler vägar ut ur kriminalitet.

Karin Wanngård

Anne-Sofie Hermansson

Katrin Stjernfeldt Jammeh

Karin Wanngård (S) är kommunstyrelsens ordförande i Stockholm.
Anne-Sofie Hermansson (S) är kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.
Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) är kommunstyrelsens ordförande i Malmö.
Seminarium

”Så trycker vi tillbaka den organiserade brottsligheten”

Vad görs idag i Sveriges tre storstäder och vilka insatser behövs framåt? Det är frågan vid ett seminarium i Almedalen i morgon, onsdag den 4 juli, då kommunstyrelseordförandena från Stockholm, Göteborg och Malmö diskuterar med bland andra justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) vad som krävs för att tackla de utmaningar storstäderna står inför.

Tid: klockan 12.15-13.15.

Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, Visby

Seminariet direktsänds på facebook.com/oresundshuset.

Läs mer: Debattera på Aktuella frågor – så här gör du
Läs alla artiklar om: Almedalen
Gå till toppen