Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Ängelholm

Ängelholms första cykelöverfart

Vet du vad skylten betyder? Det borde du veta, om du framför en bil eller tar dig fram med cykel.

I rondellen på Östra vägen vid Villanskolan har det satts upp skyltar för en cykelöverfart.Bild: Robert Olsson
Vid den nya rondellen på Östra vägen vid Villanskolan har det kommit upp nya skyltar vid övergångsstället.
Skyltarna som visar att det är en cykelöverfart är för ängelholmsborna en ny företeelse.
Det är i den nya rondellen vid Villanskolan som Ängelholms första cykelöverfart har placerats.
– Ja, det är mycket ovanligt. Det är den första i Ängelholm, säger Maria Berndtsson på Berndtssons trafikskolor.
I Ängelholms Cykelplan för 2015-2025 lyfts just ombyggnaden av cykelpassager upp som något som ska prioriteras.
"Kommunen ska arbeta för att omvandla så många cykelpassager som möjligt till cykelöverfarter, för att ge cyklisten företräde."
Fakta

Ängelholms övergripande cykelmål

• Öka cyklandet i Ängelholms kommun med 10 % år 2025 jämfört med år 2015.

• Skapa ett kommunövergripande nät av huvudnät och lokalnät som förbinder

tätorterna och genomkorsar kommunen.

• Se till att cykelnätet leder till målpunkter såsom handel, idrottsplatser, infrastruktur, kultur, rekreation, service, skolor och verksamheter.

• Förbättra säkerheten och tryggheten för cyklister, minska antalet olyckor och öka

användandet av hjälm år 2025 jämfört med år 2015.

• Arbeta för att separera gång- och cykeltrafik.

• Arbeta med mobility management för att öka motivationen och kunskapen hos

invånarna, så att de väljer cykel före bil.

• Arbeta för att skapa ett jämställt cykelsystem.

Trafiksäkerheten för cyklister i Ängelholm har uppmärksammats tidigare. Under våren var det en cyklist som omkom i en kollision med en lastbil.
Maria Berndtsson spenderar mycket av sin arbetstid på vägarna i Ängelholm och tycker att det generellt är en farlig situation för cyklister. Hon vill därför se fler cykelöverfarter.
– Vill man öka cyklismen måste man göra det säkrare. Men då måste man också förklara för allmänheten vad det innebär, säger hon.
Skillnaden mellan cykelöverfarter och cykelpassager är att på överfarter finns en väjningsplikt för fordonsföraren.
Det betyder att bil- eller motorcykelföraren, som korsar cykelöverfarten måste stanna för cyklisterna. Men cyklisterna måste också se sig för.
– Många cyklar med hörlurar och tittar inte i döda vinkeln, men det ansvaret ligger på cyklister också, säger Maria Berndtsson.
Fakta

Cykelpassager och cykelöverfarter

På cykelpassager finns ingen företrädesrätt. Där kan det tvärtom vara så att cyklarna har väjningsplikt för fordonen.

Cykelöverfarter har vägmarkering och vägmärken.

På cykelöverfarter har fordonsförare väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten.

Cykelöverfarten gäller cyklister eller förare av moped klass II som inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.

Gå till toppen