Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Låt stadsdelsföreningar få rösträtt i kommunvalet

Insändarskribenten tycker att det finns plats för fler parter när det gäller att stärka närdemokratin, ett är att låta byalag få rösträtt i förhållande till sin storlek.Bild: JESSICA GOW / TT
D
en demokrati som vi i Sverige känner till fyller 100 år. Omvärlden och samhället har förändrats i rasande takt sedan 1918. Många av oss har upplevt fascistdespoterna under 1930- och 40-talen samt den kollektiva diktaturen i öststaterna, då demokratin sattes ur spel i många europeiska länder. EU har skapats sedan dess för att främst främja fred och handel, men har stora problem att utvecklas vidare.
Det är nu dags att reformera det vi idag kallar den liberala demokratin för att komma i fas med samhällets, näringslivets och individens moderna behov.
Exakt hur detta ska gå till är det många som funderar över nu. Bland dem politiker naturligtvis, men även bland deras kommunikatörer samt journalister i media. Jag har inte sett ett enda konkret förslag ännu. Däremot verkar starka krafter för en återgång till mer auktoritärt styre, som i Ungern och Polen, utan att nämna de värsta exemplen i vår omvärld.
Min magkänsla säger mig att de europeiska folken längtar efter en stark ledare som kan utveckla EU, bekämpa korruptionen, skapa ordning och reda i migrationsproblematiken, implementera 70/30-samhällets ekonomiska fördelning i hela området, göra Nato till en rent europeisk organisation, hälsa Storbritannien välkomna tillbaka i EU samt skapa bättre relationer till Ryssland.
Parallellt måste närdemokratin förstärkas. Inte med kosmetiska medborgardialoger. Inte med fler politiker, utan kunnigare. Inte med fler tjänstemän, utan fler med mer entreprenörsanda. Inte med långdraget tjafs i åratal gällande viktiga sakfrågor i olika beredningar, nämnder och fullmäktige, utan med ökat inflytande för lokala föreningar, men framför-allt med politiskt mod och lyhördhet. Då slipper vi överklaganden i många ärenden, som för övrigt borde beläggas med en depositionsavgift.
En utvecklingsväg vore kanske att tilldela stadsdelsföreningar och bya-lag rösträtt i förhållande till medlemsantal i kommunvalet. Exempelvis: Hembygdsföreningen har 500 medlemmar, vilket skulle ge 150 röster – 30 procent. Dessa skulle föreningens styrelse få fördela efter eget gottfinnande på ett eller flera partier och kryssa deras kandidater till kommunfullmäktige.
En annan väg kunde vara direktval av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Väljarna skulle ges möjlighet att ange tio kandidater från partiernas fullmäktigevalsedlar på en särskild lista.
Dessutom borde det tillsättas utredningar för:
• Landsdelsparlament för respektive Götaland, Svealand och Norrland som kan ersätta nuvarande regioner, landsting samt länsstyrelser.
• Starkare skydd för den liberala demokratin i vår grundlag, så att inte en duperad folkmajoritet kan rösta bort den i två på varandra följande val.
• Statschefen – monark eller president – borde ha en starkare ställning, frikopplad från politikens strategispel och näringslivets påverkan, än den ceremoniella roll som infördes 1975.
Per-Olof Jansson
Ängelholm
Han har tidigare arbetat som VVS:are och marknadsansvarig och ser sig numera som upptäcktsresande,
68 år fyllda. Verkar som politisk konsult för Engelholmspartiet.
Gå till toppen