Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ledare: Valet måste gå rätt till.

Regeringsformens första paragraf:
”All offentlig makt utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt.”
Det är grunden för den svenska demokratin. Men hur ska det genomföras?
Sverige framhåller sig gärna som ett demokratiskt föredöme. När valobservatörer från fyra länder granskade valet i Stockholm 2014 gick det dock långt ifrån föredömligt till.
Valsedlar fanns inte på plats när vallokaler öppnade, i vissa vallokaler var det vanligt att flera personer gick in bakom samma skärm för att förbereda sina röster och observatörerna konstaterade dessutom oroat att valsedlarna i Sverige ligger öppet så att alla kan se vilka valsedlar väljare tar med sig in i röstbåset. Till råga på detta fick ett par vallokaler påhälsning av nazister som försökte skapa oordning.
Det är inte direkt skolboksexempel på hur demokratiska val ska gå till.
Bristerna är långt ifrån nya och kritik har framförts av många olika aktörer, nu senast av företrädare för Liberalerna i en artikel på DN Debatt (18/7).
Inför valet i höst väntas nazister på nytt försöka störa valet på vissa platser och risken för påverkansförsök från främmande makt är värd att ta på allvar.
Mot dessa hot står Polisen, Valmyndigheten, länsstyrelser och kommuner.
Mycket har också gjorts för att öka säkerheten sedan 2014. Vallagen har skärpts och förtydligats på flera punkter, bland annat så att röstmottagarna som arbetar i vallokalerna måste ha genomgått utbildning. Ett lagförslag om att valsedlarna ska plockas i avskildhet väntas träda i kraft innan valet till Europaparlamentet i vår, det vore inte en dag för tidigt.
På lokal nivå i Helsingborg har kommunen efter en riskbedömning beslutat att utöka bevakningen av vallokalerna med ambulerande väktare.
De få tillfällen då saker inte gått rätt till de senaste valen har det dock inte berott på att människor med uppsåt försökt att sabotera utan att väljare helt enkelt varit osäkra på hur röstningen går till, berättar Daniel Olsson, valchef i Malmö stad. En bild som delas av valsamordnaren Cecilia Holm i Helsingborg.
För att öka väljarnas kunskaper kommer Malmö därför att sätta upp affischer med valinformation.
Det är bra, men staden har en del att lära av Helsingborg som går längre för att se till att valet flyter friktionsfritt. Information om hur valet går till kommer till exempel att skickas ut till stadens alla röstberättigade tillsammans med röstkortet. Röstmottagarna har fått tydliga instruktioner om att endast släppa in så många personer som det finns valskärmar i lokalen, för att minska risken för att flera personer går in bakom samma skärm. Utanför de största vallokalerna kommer det dessutom att stå informatörer med uppgift att visa väljare rätt.
Helsingborgs arbete är lovvärt. Oegentligheter får inte förekomma i valet, oaktat om de beror på sabotage eller okunskap.
I Sverige finns en tradition av att lita mycket på människors goda vilja och ärlighet. Men valet är demokratins hårda kärna. Det svenska folkstyret kan inte stå och falla med att folk i allmänhet är hyggliga. Svenskar har stort förtroende för valsystemet. Det är ett förtroende som måste förtjänas.
Gå till toppen