Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Sjukhusvården organiseras efter dess ursprungliga logik: fältsjukhus i krig.”

De flesta som kommer till en akutmottagning har inte skador och sjukdomar av oförutsägbar karaktär. Inte heller omedelbart behov av kirurgi eller andra mycket komplicerade åtgärder. Därför bör de ha en annan väg in i sjukvården än en stressig akut. Det skriver Carl Johan Sonesson och Stefan Lamme, Moderaterna.

Till år 2022 ska antalet patienter som läggs in på avdelning från akuten på Sus halveras, skriver artikelförfattarna.Bild: Nelly Herzberg
Sjukvården i Skåne måste ta ett kliv in i den framtid som redan knackar på dörren. Vi hör alltför ofta om upplevelser av en kriszon med oroliga patienter i korridorer och en stressad personal som efter bästa förmåga bedömer och placerar patienter på olika avdelningar.
Sjukhusvården organiseras i stort fortfarande efter dess ursprungliga logik: fältsjukhus i krig. Patienter kommer till akuten, rangordnas och får vänta trots att långt ifrån alla måste hanteras så.
De flesta som kommer till en akutmottagning har inte skador och sjukdomar av oförutsägbar karaktär. Inte heller omedelbart behov av kirurgi eller andra mycket komplicerade åtgärder. Därför bör de ha en annan väg in i sjukvården än en stressig akut där cancerpatienter varvas med offer för skjutningar och människor som brutit ett ben vid en olycka.
Vad som behövs är en nära vård där de med svåra sjukdomar kan vända sig direkt till en vårdavdelning med den kompetens deras sjukdom kräver eller kan få avancerad vård i hemmet.
Det duger inte att som Socialdemokraterna i Region Skåne gjorde inför valet 2014: lova 300 fler vårdplatser efter valet, för att sedan leverera 300 färre. Resultatet är kraftigt växande köer, enligt Sveriges Kommuner och Landstings årliga rapporter.
2014 var det enligt Socialdemokraterna katastrof, nu pratar de om att Skåne har sjukvård av god kvalitet.Inte heller har Socialdemokraterna någon plan för hur sjukvården ska förändras för att kunna möta nya krav.
Den specialiserade vården i livets slutskede, palliativ vård, som byggdes upp under Moderaternas ledning i Region Skåne 2006–2014 har gett oss erfarenheter som kan användas i den nära vård som nu behöver byggas upp. Men istället för att fortsätta utveckla vården lägger Socialdemokraterna ner palliativplatser, som i Trelleborg.
I nämnden för Skånes universitetssjukvård har Moderaterna fått igenom en skarp målsättning: fler ska kunna läggas in utan att det sker via akuten. Till år 2020 ska antalet patienter som läggs in på avdelning från akuten på Sus halveras. Det kan låta som en enkel sak men kräver förändringar i flera delar av sjukvården.
Utvecklingen av ny medicin och behandling går snabbare än tidigare. Inom några år går det att få nya dyra läkemedel som gör det möjligt att behandla svåra sjukdomar bättre. Att skapa en mer personcentrerad vård, där vården utgår från hela vårdbehovet hos varje patient, är nyckeln till att frigöra de resurser som krävs för att ha råd med det.
Viktigast för Moderaterna i Region Skåne när det gäller sjukvården är att:
· Kroniska patienter och äldre multisjuka ska ha en fast läkarkontakt.
· Det ska finnas en plan för hur patienter med svåra sjukdomar kan läggas in direkt på vårdavdelning även om det gäller annat än grundsjukdomen eller tillfällig svikt.
· Avancerad sjukvård i hemmet ska byggas ut både för kroniska patienter och äldre i samarbete med kommunernas omsorg.
· Skånes universitetssjukhus utvecklas till det ledande i Europa för avancerad sjukvård.
Vi vill se en personcentrerad och värdig vård för alla skåningar. Vi kan inte åstadkomma mirakler, men kan lova att all vår kraft kommer att läggas på nödvändiga förändringar.

Carl Johan Sonesson

Stefan Lamme

Carl Johan Sonesson (M) är regionråd i opposition och andre vice ordförande i regionstyrelsen.
Stefan Lamme (M) är andre vice ordförande i nämnden för Skånes universitetssjukvård.
Gå till toppen