Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ””Att det ska vara straffbart att delta i en våldsbejakande organisations verksamhet strider inte mot grundlagen.”

Att bara förbjuda vissa rasistiska organisationer är för abstrakt och därför svårt att tillämpa. Det skriver Tobias Billström (M), gruppledare i riksdagen.

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, demonstrerar i Ludvika på 1 maj.Bild: Ulf Palm/TT
Extremistmiljöerna i Sverige växer och blir farligare. Enligt Säkerhetspolisen har antalet individer i de våldsbejakande extremistiska miljöerna ökat från hundratals till tusentals på några år. De sammanslutningar och organisationer som samlar extremisterna utgör ett hot mot enskilda personer men också mot demokratin och samhället i stort. Mot den bakgrunden har Moderaterna lagt fram ett förslag om att straffbelägga deltagande i en våldsbejakande organisations verksamhet. Anders Sannerstedt, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet, framför vissa kritiska synpunkter riktade bland annat mot vårt förslag (Aktuella frågor 22/7). Men han verkar inte ha satt sig in i det. Här kommer några tillrättalägganden:
För det första handlar vårt förslag om att det ska bli straffbart att delta i en våldsbejakande organisations verksamhet. Förbudet liknar delvis det förslag justitierådet Stefan Johansson, domare i Högsta domstolen, nyligen lade fram kring deltagande i terroristorganisationers verksamhet. Genom att bredda förbudet till att omfatta deltagande i ”våldsbejakande organisationer” vill Moderaterna tydliggöra att förbudet ska gälla alla sammanslutningar av personer som begår allvarlig brottslighet – oavsett vilka politiska motiv de anser sig ha för sin ”verksamhet”. Vårt förslag gäller därmed såväl islamistiska terrororganisationer som våldsbejakande organisationer på yttersta vänster- och högerkanten.
För det andra är en förutsättning för att bli straffad att personen i fråga deltagit i en våldsbejakande organisations verksamhet. Det kan till exempel handla om att ha spridit information, värvat, utbildat eller samlat in pengar för organisationens räkning. Att endast passivt lyssna på ett tal eller närvara vid ett arrangemang som anordnats av en våldsbejakande organisation ska däremot inte vara straffbart.
För det tredje kan vårt förslag utformas på ett sådant sätt att det inte står i strid med grundlagen. Förarbetena till regeringsformen framhåller att föreningsfriheten inte kan tolkas så att en verksamhet som är brottslig om den bedrivs av en enskild person är friad från ingrepp om den i stället bedrivs i föreningsform. Moderaterna delar Stefan Johanssons bedömning att ett tydligt avgränsat deltagandebrott inte kommer i konflikt med föreningsfriheten.
Tyvärr verkar regeringen och justitieminister Morgan Johansson (S) vara inne på ett annat spår – där vissa specifika rasistiska organisationer ska förbjudas. Ett sådant förbud är för abstrakt och därför svårt att tillämpa – jämfört med Moderaternas förslag som utgår från faktiska handlingar.
På ett principiellt plan delar jag Anders Sannerstedts uppfattning: det är rimligare att förbjuda handlingar som skadar andra människor eller samhället i stort än att förbjuda åsikter.

Tobias Billström

Tobias Billström är gruppledare för Moderaterna i riksdagen.
Gå till toppen