Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Det som igår var otänkbart, att begränsa föreningsfriheten, är tydligen tänkbart idag.”

Är det dags att slå till mot de militanta veganerna nästa gång? Eller ska vi hoppas att Moderaterna tänker ett varv till? Det skriver Anders Sannerstedt, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet.

Antifascistisk Aktion använder bengaler i en demonstration. Om Sverige går från att kriminalisera aktivt deltagande i terroristorganisationer till att också kriminalisera deltagande i organisationer som Antifascistisk Aktion eller Reclaim the Streets är det lätt att fråga sig om det stannar där, skriver Anders Sannerstedt.Bild: Vilhelm Stokstad / TT
Det är bra att Tobias Billström, Moderaternas gruppledare i riksdagen, klargör att hans parti vill förbjuda deltagande i våldsbejakande organisationer, inte organisationerna i sig (Aktuella frågor 25/7). Det är en betydelsefull skillnad. Men Moderaternas förslag är ändå djupt problematiskt.
Regeringen har under många år utrett möjligheten att genom lagstiftning bekämpa organisationer som bedriver terrorism. Det kan ske på två sätt.
Riksdagen kan antingen ändra grundlagen, men det har ingen regering velat göra, eller kriminalisera fler och fler handlingar. Idag är det till exempel förbjudet att stödja en terroristorganisation ekonomiskt och att värva medlemmar. Och nu föreslår en statlig utredning att riksdagen bör kriminalisera allt aktivt deltagande i terroristorganisationers verksamhet. Enligt förslaget ska det vara straffbart att stödja en terroristorganisation till exempel genom att sprida propaganda eller att ordna transporter eller möteslokaler.
Utredningens förslag innebär en begränsning av föreningsfriheten. Utredaren Stefan Johansson motiverar det med att terroristorganisationer bedriver ”särskilt allvarlig” brottslighet. Sådan brottslighet är ”mord, människorov, grov mordbrand, sabotage eller spridande av gift eller smitta”. Det är mycket tveksamt om en kriminalisering av aktivt deltagande är förenligt med grundlagen. Stefan Johansson hänvisar till att förslaget inte strider mot Europakonventionen om medborgerliga fri- och rättigheter.
Nu vill Tobias Billström att riksdagen ytterligare begränsar föreningsfriheten genom att på liknande sätt kriminalisera deltagande i andra ”våldsbejakande organisationer”.
Vad som är en ”våldsbejakande organisation” kan tolkas på många sätt, men i utredningen definieras det som att organisationen dels har en våldsbejakande ideologi, dels utövar våld. En våldsbejakande ideologi definieras som en ideologi som vill avskaffa demokratin och göra det med våld. En sådan ideologi kan vara kommunistisk, nazistisk eller islamistisk. Men föreningsfriheten får enligt grundlagen inte begränsas enbart på grund av en organisations ideologi. Det gör att förutsättningen för en kriminalisering måste vara att organisationen i fråga också utövar våld. Det måste handla om både ord och handling. Organisationer som inte har någon ”våldsbejakande” ideologi klarar sig. Militanta veganer vill inte avskaffa demokratin men väl minkfarmar, gärna med våld. De är då inte våldsbejakande i utredarens mening, inte heller kriminella motorcykelgäng som saknar ideologi.
Frågan är också om det med säkerhet går att fastställa om en organisation har en ideologi som går ut på att med våld avskaffa demokratin.
Och vad är det för slags våld det ska handla om? Extremistorganisationer till höger och vänster och på den islamistiska kanten, begår inte några ”särskilt allvarliga brott”, det gör bara terroristorganisationer.
Vänsterextrema organisationer begår inga mord och sprider ingen mjältbrand. I ord och handling bejakar de stenkastning, krossande av skyltfönster, husockupationer, klotter på husväggar och uppsättande av klisterlappar på elskåp. Anser Moderaterna att det är tillräckligt för att begränsa föreningsfriheten? Då skulle det i förlängningen också bli brottsligt att tillverka demonstrationsplakat och sy banderoller åt extrema vänsterorganisationer. Det är djupt oroande.
Om Sverige går från att kriminalisera aktivt deltagande i terroristorganisationer till att också kriminalisera deltagande i organisationer som Antifascistisk Aktion eller Reclaim the Streets eller vad det nu är för organisationer som Billström tänker på, är det lätt att fråga sig om det stannar där.
Det som igår var otänkbart, att begränsa föreningsfriheten, är tydligen tänkbart idag.Och det som idag förefaller otänkbart, blir det möjligt i morgon? Är det dags att slå till mot de militanta veganerna nästa gång? Eller ska vi hoppas att Moderaterna tänker ett varv till?

Anders Sannerstedt

Anders Sannerstedt är docent i statsvetenskap vid Lunds universitet.
Gå till toppen