Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Satsa på modell där samhället står för 70 procent av kostnaderna – individen 30

Bild: Fredrik Sandberg/TT
I en liberal demokrati med parlamentarism kämpar de olika politiska partierna om väljarnas gunst för att få rätten att bilda regering och ut-öva makt. För Sveriges del sker det mest innan valdagen vart fjärde år, då löften och föresatser haglar över oss och allt verkar nationalekonomiskt möjligt.
Fördelningen av skattemedlen verkar i mångt och mycket vara det som skiljer partierna åt. På en hundragradig skala skulle, enligt mitt sätt att se det, Vänsterpartiet låta samhället stå för 90 procent av välfärdskostnaderna, medan Moderaterna skulle nöja sig med 50 procent.
En avvägning mellan dessa ytterligheter borde gagna samtliga medborgare. Om samhället garanterade ett socialt skyddsnät på 70 procent som omfattade även tandvård, glasögon med mera, fick individen finansiera återstående 30 procent på annat sätt – genom avtal på arbetsmarknaden, egna försäkringar, med sin förmögenhet – eller en kombination av dessa.
Jag menar att det är dags att införa 70–30 samhället på alla plan och kräva någon form av motprestation för att omfattas av det sociala skyddsnätet . För att, liksom John F Kennedy vid sitt installationstal i januari 1961, citera rektorn på George St John’s:
”Ask not what your country can do for you – ask what you can do for your country”.
Endast med ett väl fungerande, starkt samhälle, kan individuell frihet värd namnet åstadkommas.
Korruption och kriminalitet måste därför bekämpas med alla till buds stående medel.
Naturligtvis skulle undantag finnas, där samhället stod för 100 procent, men grundprincipen för kostnaderna borde vara 70 procent för samhället och 30 procent för individen och tvärtom för intäkterna och friheten.
För mig är det självklart att kompetens och social intelligens avspeglas i lönekuvertet – inte kön, tjänsteår eller annat. Feministbegreppet är mig egalt. En lagspelare med individuell skicklighet bidrar till lagets resultat och attraktion och är alla coachers dröm – men bara till 70 procent, annars blir laget lidande.
Följande räkneexempel kanske förtydligar tankarna:
30 procent inkomstskatt på månadslöner mellan 13 650 och 77 350 kronor. Ingen skatt under 13 650 och progressivitet över 77 350, men max 70 procent skatt. Kapital- och företagsskatt 30 procent.
Tandläkarbesök med undersökning, förebyggande åtgärder, upprensning/rotfyllning samt fyllning av ytor: 9  225 kronor x 30 procent = 2 767 kronor mot 5 592 enligt nuvarande system med högkostnadsskydd.
Synundersökning och glasögonbeställning: 10 255 kronor x 30 procent = 3 076 kronor mot 9 900 efter rabatt idag.
Sommarkort för kollektivresor: 695 kronor x 30 procent = 208 kronor mot 0 idag för skolungdom och äldre.
Pensionen borde vara minst 70 procent av slutlönen.
70 procent av för-, grund- och gymnasieskolorna borde vara statligt finansierade och drivna.
Listan kan göras hur lång som helst, men grundtanken är den samma:
Sjuttio-trettio för vårt bästa – tänk på det och på din nästa – i val du detta kan befästa.

Per-Olof Jansson

Ängelholm
Har tidigare arbetat som VVS:are och marknadsansvarig och ser sig numera som upptäcktsresande. Verkar som politisk konsult för Engelholmspartiet.
Gå till toppen