”Jag tycker att politikerna borde vara ute mer i verkligheten. Det är de som ska se till att våra skattepengar används på rätt sätt. Om de inte satt så mycket bakom sina skrivbord utan rörde sig mer ute bland folk så skulle de se behoven och se vilka som behöver hjälp.