Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Förändringar sker för att få bästa möjliga trafik för pengarna

Skånetrafiken genomför regelbundet ändringar i busstrafiken i Helsingborg, men ska nu se över rutinerna för information kring förändringarna.Bild: Lennart Kolmodin
Replik – ”Varför får vi ingen information om att hållplatsen ska dras in?”, HD 29/7.
Tack för dina synpunkter, vi uppskattar feedback från våra kunder. Vårt uppdrag från Region Skåne är att göra kollektivtrafiken attraktiv för så många som möjligt. Vi känner ett stort ansvar att använda skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt.
Läs också Varför får vi ingen information om att hållplatsen dras in?
Tre gånger om året har vi ett tidtabellsskifte. Då ser vi över våra buss- och tåglinjer samt korrigerar turer, hållplatser och linjer för att säkerställa att få bästa möjliga trafik för pengarna. I samband med skiftena händer det att vi stänger hållplatser – vilket kommer att gälla Gullandersgatan från den 19 augusti. Vi informerar om dessa ändringar sex veckor innan på själva hållplatsen och i vår app.
Ett antal veckor innan informeras vår kundtjänst och under de sista två veckorna innan tidtabellsskiftet finns det information på vår hemsida och på sociala medier. Vi skickar även ut pressmeddelanden, kontaktar media och skickar information till alla skånska kommuner. Det är tråkigt att du inte tycker att du har fått information om att hållplatsen stängs men vi har fram tills nu bedömt att vi har varit ute i tillräckligt god tid. Vi kommer nu att se över våra rutiner och se om vi bedömer att vi ska gå ut ännu tidigare – och i fler kanaler – med information inför tidtabellsskiftena.
Våra begränsade resurser betyder att vi oftast inte har möjligheten att genomföra enkäter och intervjuer innan en ändring som stängningen av Gullandersgatan. Även här har ditt engagemang bidragit till att vi kommer att se över våra rutiner och undersöker bland annat möjligheten för att bjuda in till ett årligt informationsmöte där vi kan ta upp föreslagna kommande ändringar och få feedback från våra resenärer. Vi undersöker också möjligheterna för att kunna ha en elektronisk enkät på vår hemsida eller i appen inför större ändringar.
Samtliga beslut avseende Helsingborgs stadstrafik fattas inom ramen för trepartssamarbetet Busskoll 2022. Det är ett samarbete mellan Skånetrafiken, Helsingborgs stad och vårt trafikföretag. Gällande linje 6 har vi gjort valet att lägga ner hållplats Gullandersgatan. Det betyder en tidsbesparing på knappt fem procent. I sin tur möjliggör detta att vi från och med tidtabellsskiftet i augusti kan införa avgångar var tionde minut i stället för var femtonde när det reser som flest på morgonen. Vi ökar utbudet från 65 till 69 turer per dygn från Helsingborg C till Kungshult.
Passagerare som idag använder hållplatsen Gullandersgatan hänvisas till hållplatserna före eller efter. Alltså hållplats Donationsgatan som ligger cirka 180 meter nordväst eller Stattena Västra som ligger omkring 250 meter sydöst. Detta ligger i linje med våra riktlinjer om att alla i stadsområden ska ha maximalt 300 meter till hållplats.
På bakgrund av detta är vår bedömning att ändringarna på linje 6 bidrar till att flest möjliga resenärer får en mer attraktiv resa efter den 19 augusti 2018. Ditt engagemang och dina synpunkter betyder mycket för oss att våra kunder engagerar sig i vårt uppdrag och i att skapa möjligheter för att så många som möjligt ska kunna resa miljövänligt och bidra till ett renare och mer hållbart Skåne.
Mari-Louise Åhlén
affärschef Buss Skånetrafiken
Gå till toppen