Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Debattinlägg: ”Socialdemokraterna rustar sjukvården för framtiden genom mer resurser, mer personal och mer utbildning.”

Vi motsätter oss starkt alliansens förslag att sälja ut två skånska sjukhus till privata aktörer. Istället satsar vi på alla sjukhus i regionen och på att se till att det blir mer personal i sjukvården. Det skriver Henrik Fritzon och Anna-Lena Hogerud, Socialdemokraterna.

Skånsk vård ska bli bäst i landet genom att anställa 2 000 fler och utbilda lika många till specialister, skriver artikelförfattarna.Bild: Tom Wall
Detta är ett debattinlägg. Skribenterna svarar för åsikterna.
Idag presenterar vi socialdemokrater i Region Skåne ett av våra viktigaste vallöften. 2 000 fler ska anställas i skånsk sjukvård och lika många ska utbildas till specialister. Så vill vi göra skånsk vård bäst i landet.
De reformer vi har genomfört sedan 2014, då vi tog över det politiska styret i regionen, har gett resultat. Det är bra, men vi är inte nöjda. Vi vill ta den skånska vården vidare framåt.
Vi ska fortsätta öka antalet anställda i sjukvården. Det är samma löfte som vi hade inför 2014 års val. Då lovade vi att anställa ytterligare 2 000 i sjukvården. Det har vi gjort. Under de kommande fyra åren finns det ett motsvarande behov och vi kommer därför att anställa ytterligare 2 000 personer i skånsk sjukvård fram till 2022.
Vi motsätter oss starkt alliansens förslag att sälja ut två skånska sjukhus till privata aktörer. Istället satsar vi på alla sjukhus i regionen och på att se till att det blir mer personal i sjukvården.
Under de senaste fyra åren har vi kraftigt byggt ut möjligheterna för anställda inom Region Skåne att utbilda sig till specialister. Nu krävs ytterligare åtgärder för att komma till rätta med den brist på specialister som fortfarande råder. Vi har därför för avsikt att redan under 2019 börja öka antalet platser på specialistutbildningarna. Sjuksköterskor och undersköterskor ska få möjlighet att utbilda sig till specialister med bibehållen lön under utbildningstiden. Ambitionen är att 2 000 av Region Skånes anställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor ska få möjlighet att börja på en specialistutbildning under nästa mandatperiod.
Anslagen till Skånes sjukvård har ökat med över sex miljarder kronor sedan 2014. Vi socialdemokrater har gjort stora riktade satsningar, bland annat på förlossningsvården, psykiatrin, akutmottagningarna, cancersjukvården och vårdcentralerna. En kontrast mot åtta år av moderatlett styre som fick sitt slut i och med valet 2014.
Att den skånska sjukvården har blivit mycket bättre bekräftas av SKL, Sveriges kommuner och landsting, och Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser (2018). I rapporten redovisas bland annat vårdskador och medicinsk kvalitet för Sveriges regioner och landsting. Där framgår det att skånsk vård håller högre kvalitet än riket inom 14 av totalt 19 områden och att det har skett förbättringar för 80 procent av de mätindikatorer som det finns tidigare data för. Förbättringarna har gjort att skånsk vård, som rankades som sämst i landet 2013, idag rankas högre än genomsnittet.
Att den skånska vården blivit så mycket bättre beror både på engagerad personal och stora tillskott av resurser. Men också på att det arbetar över 2 000 fler inom den skånska vården idag jämfört med fyra år sedan.
Om sjukvården ska kunna bli ännu bättre och hålla jämna steg med det ökande vårdbehov som följer av en växande och åldrande befolkning – måste arbetet fortsätta.
Det behövs fler vårdplatser. Det behöver bli enklare att komma fram till en läkare på vårdcentralerna. Väntetiderna för många operationer behöver bli kortare. De flesta sjukvårdspolitiker talar om de problem som finns, men få har förslag på hur de ska lösas. Vårt löfte om att öka utbildningssatsningarna så att 2 000 av Region Skånes anställda kan utbilda sig till specialister under de kommande fyra åren är en konkret lösning. Ofta kan de problem som finns inom sjukvården nämligen härledas till samma förklaring – brist på specialistläkare och specialistsjuksköterskor.
Socialdemokraternas lösning på hur vi rustar sjukvården för framtiden är mer resurser, mer personal och mer utbildning.

Henrik Fritzon

Anna-Lena Hogerud

Henrik Fritzon (S) är ordförande i Region Skånes styrelse.
Anna-Lena Hogerud (S) är regionråd och ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.
Gå till toppen