Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Valet 2018

Lokal debatt: V: Det räcker inte med regnbågskuddar – arbetet för en inkluderande stad går för långsamt

Vänsterpartiet vill ha ett Helsingborg som är tolerant och inkluderande. Alla ska känna sig välkomna i det offentliga rummet.
Vänsterpartiet har gått före i hbtq-frågor sedan 1970-talet.  Redan 1973 motionerade vi i riksdagen om en könsneutral samlevnadslagstiftning och några år senare om en lagstiftning mot diskriminering av homosexuella.
Vi var också först med att lyfta frågan om att införa ett tredje juridiskt kön. De andra partierna har hakat på, ett efter ett. Kunskapen finns. Vänsterpartiet kräver nu att regeringen tillsätter en snabbutredning. Då kan en ny lag vara på plats redan om något år.
Vi vill att arbetet mot hatbrott kraftigt stärks. Det är oacceptabelt att i dag många personer utsätts för hot eller våld enbart för att de till exempel lever med någon av samma kön eller har ett normbrytande könsuttryck.
Samhället behöver bli bättre både på att möta och inkludera hbtq-personer. Därför vill vi ställa hårdare krav både i vården och i skolan när det gäller bemötande och inkludering.
Vänsterpartiet Helsingborg tycker att stadens arbete för att bli en mer inkluderande stad går alldeles för långsamt.  Normer ligger ofta till grund för kränkningar och diskriminering. Vi vill att ett normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra hela stadens arbete och att genuspedagoger ska finnas både i förskolor och i grund- och gymnasieskolor.
Vi vill också att stadens samtliga verksamheter ska hbtq-certifieras under den kommande mandatperioden.
År 2013 lämnade vi en motion i kommunfullmäktige om en hbtq-certifiering av stadens alla verksamheter. 2015 ville vi avsätta medel i budgeten för 2016 för ett treårigt projekt i samarbete med RFSL.
Vår motion avslogs, liksom vårt budgetförslag. I stället valde staden att starta i betydligt blygsammare skala med Dunkers kulturhus och Kulturskolan.
Kampen för mångfald är en viktig samhällsfråga. Den grundlägger alla individers givna rättighet att vara vem han, hon eller hen vill, att ha vilken bakgrund och läggning som helst utan att riskera att få lägre status, bli trakasserad eller förföljd.
Helsingborg har antagit ”Plan för lika möjligheter” som beskriver hur Helsingborg vill säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla helsingborgare. Plan för lika möjligheter får inte bara vara tomma ord.
Som ett första steg – och ett led i att förverkliga Plan för lika möjligheter – har vi i början av sommaren lämnat en motion om att toaletter i stadens publika verksamheter ska vara könsneutrala och transinkluderande.
Det räcker inte med regnbågskuddar på Strandvägen och att delta i Pride-parader. Om staden vill ta hbtq-frågorna på allvar, krävs både en vilja, ett aktivt arbete och att resurser avsätts.
Claudia Velásquez
ersättare i kommunfullmäktige (V)
Ingrid Mattiasson Saarinen
ledamot i kommunfullmäktige (v)
Jenny Björklund Hansson
ersättare i Vård- o omsorgsnämnden (V)
Peter Ahlbom
ledamot i kommunfullmäktige (V)
Gå till toppen