Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Landskrona

60 år gamla ledningar byts ut i Härslöv

På måndag inleds ett större grävarbete på Länsmansvägen i Härslöv och buss 260 får ta en annan väg. Samtliga va-ledningar ska bytas ut och sedan ska Trafikverket asfaltera vägen.

Det är NSVA som planerar att byta ut befintliga dricksvattenledningen från 1959. Dessa är i dåligt skick med vattenläckor, dålig flödeskapacitet och utfällningar som följd. Spill- och dagvattenledningar är lika gamla och lika dåligt skick och ska också bytas ut.
I samband med VA-arbetet kommer Länsmannavägen även att få ny asfalt, allt enligt Trafikverkets asfaltsplanering.
Länsmannavägen stängs av för genomfart från och med måndag. Karta: Google maps/NSVA
Medan fastigheterna får nya servisledningar och gatan förses med nya rännstensbrunnar kommer vägen att vara avstängd för genomfartstrafik. Infart för boende sker från norr eller söder beroende på var schaktgropen är.
Buss 260 får därför ta en annan väg, och här hänvisar NSVA till Skånetrafiken för mer information.
Grävarbetet drar i gång på måndag morgon, 13 augusti, och beräknas pågå fram till jul- och nyårshelgen.
Gå till toppen