Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Valet 2018

Alliansen i Region Skåne: Kapa väntetider med regional kömiljard

Det blir en regional skånsk kömiljard om alliansen blir största block i Region Skåne efter valet. De fyra partierna är också ense om att ge vårdcentralerna större andel av resurserna, och att införa fler privata vårdval.

Det lär bli jämnt skägg mellan blått och rödgrönt block i höstens val. I Sydsvenskan och HD:s opinionsundersökning i juni fick alliansen 37,9 procent och S+MP+V var första alternativ för 39,1 procent av de tillfrågade.
– Jag tror vi har goda chanser att bli största block, och ta över styret, sade regionrådet Carl Johan Sonesson (M) när allianspartierna samlades i orangea t-shirts för en kampanjdag i Malmö.
Gruppledarna från alliansen var med på kampanjdagen i Malmö, från vänster Birte Sandberg (C), Carl Johan Sonesson (M), Birgitta Södertun (KD), Gilbert Tribo (L).Bild: Karin Zillén
Om de borgerliga partierna blir störst vill de snabbt riva upp ett par rödgröna beslut. Bland annat om att ta tillbaka ambulansdriften i Lund-Landskrona i offentlig regi när avtalet med privata Samariten går ut 2020.
– Det finns fortfarande tid att ändra på det, säger Carl Johan Sonesson.
Övriga ”misslyckade exempel” på rödgrön politik har, enligt Gilbert Tribo (L), varit att säga upp avtal med privata utförare för ambulansdriften i Malmöområdet och ryggkirurgi i Ängelholm samt att starta egen beställningscentral för färdtjänst i Hässleholm.
– I alla fallen har verksamheten blivit dyrare, men kvaliteten har inte blivit bättre. Snarare sämre, säger Gilbert Tribo (L).
De förändringarna är dock redan genomförda och svåra att backa från. Det finns andra sätt att öka valfriheten, konstaterar alliansföreträdarna.
– Vi funderar på fler privata vårdupphandlingar, likt den i Ängelholm, säger Carl Johan Sonesson (M).
Allianspartierna i Region Skåne har något av svenskt rekord i borgerlig sämja, enligt Sonesson. Beviset är att de fyra partierna lagt fram fjorton gemensamma budgetförslag.
Det finns frågor där de fyra partierna är oense. Liberalerna vill satsa mest på primärvården och har inte ens uteslutit skattehöjning för att nå dit, KD har som nationell politik att förstatliga sjukvården, C har egna idéer om busstrafiktäthet på landsbygden. Moderaterna vill lägga ut ytterligare skånska sjukhus på entreprenad, något som inte nämns alls i alliansmanifestet.
Nivån på regionskatten nästa mandatperiod nämns inte heller. Den gemensamma ståndpunkten är att den ska ”ligga under rikssnittet” (idag lägst i Sverige), säger gruppledarna.
Det gemensamma valmanifestet omfattar fjorton punkter inom fyra områden: ökad effektivitet i sjukvården för att minska köerna, åtgärder mot psykisk ohälsa, rätt kompetens och bättre resande.
Några av punkter är konkreta, som en regional ”kömiljard”, sex filer på E6 och fyra nya vårdval. Andra mer allmänna som att personalen ska få större inflytande på arbetsplatsen och att det krävs krafttag mot förseningar på skånska tåg och bussar.
Allianspartierna i Region Skåne går till val på att kraftigt minska operationsköerna. En regional ”kömiljard” alltså ekonomisk stimulans till kliniker som klarar att få ner väntetiderna är ett vallöfte.Bild: Hussein El-alawi
När det gäller behovet av personal råder stor politisk enighet: det behövs en stor satsning på att utbilda fler specialistsjuksköterskor, allmänläkare och andra vårdspecialister. Där är det detaljer som skiljer alliansen från S.
Men S-vallöftet att anställa 2 000 fler i den skånska sjukvården även nästa mandatperiod ger Carl Johan Sonesson inte mycket för.
– Vårt fokus är att kraftigt minska köerna i vården. Det kanske kräver fler anställda, hos privata vårdgivare eller i Region Skåne. Men det är orimligt att ange ett antal, målet är det viktiga och siffran är helt sekundär, säger han.
Inför valet vill alliansen betona ideologiska skillnader i synen på privata utförare och de privata vårdvalen och att de fyras gäng är det givna regeringsalternativet.
Sedan Moderaterna stängt dörren för samarbete med Miljöpartiet, är det troligen alliansen och en rödgrön konstellation som konkurrerar om makten. Även om S uttryckligen håller dörren öppen för ett mittensamarbete.
– Den skånska sjukvården skulle må gott av av breda politiska överenskommelser. Men det har vi inte sett så mycket av under den senaste mandatperioden och från Henrik Fritzon (S), sade Gilbert Tribo.
Fakta

Alliansens valplattform

Här är några av de punkter som allianspartierna är överens om att driva.

• Regional kömiljard (prestationsbaserad ersättning) för att minska väntetider till operation/behandling.

• Fyra nya vårdval: barnmedicin, handikapphjälpmedel, allmänpsykiatri, öron-näsa-hals-vård.

• Primärvårdens andel av vårdbudgeten ska öka till 25 procent till år 2025.

• Kraftigt kortade köer till BUP-utredning, barn- och ungdomspsykiatrin.

• Fler anställda ska kunna få betald specialistutbildning.

• Arbeta för större regionalt självbestämmande över underhåll och investeringar i Skånes väg- och järnvägssystem.

Gå till toppen